Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2013

Sportieve campagnestart D66 Wassenaar

Keeper Sander KoeweEen welgemikt schot op het doel van de in helder oranje gehulde keeper Sander Koewé  van het eerste team van Blauw Zwart, daarmee opende lijsttrekker Eva van Rijen-Kernkamp zaterdagmiddag 14 december  2013 de campagne van D66 Wassenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een sportieve campagnestart want D66 vormt in meer dan een betekenis het sportieve hart van de Wassenaarse gemeenteraad.

Zo nam de Raad onlangs bij de behandeling van de begroting voor 2014, unaniem een door Eva van Rijen ingediende motie aan, waarin B&W wordt opgedragen een vernieuwd sportbeleid te gaan voeren, op basis van de Sportnota 2014. D66 is bovendien de partij die in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht vraagt voor de jongerensport in Wassenaar. D66 wil graag dat in de toekomst alle Wassenaarse schoolkinderen aan sport kunnen doen.

D66 gaat de verkiezingen van 19 maart 2014 trouwens optimistisch tegemoet, in de overtuiging dat de Wassenaarse kiezers het sportieve gedrag van de D66’ers zullen herkennen en waarderen. ‘We gaan uit van drie zetels”, vertelt campagneleider en burgerraadslid Ritske Bloemendaal. Dat zou betekenen dat naast Eva van Rijen en Ritske Bloemendaal zelf ook de jurist Merijn Schik zijn intrede doet in de Raad. De vierde en vijfde plek op de lijst worden bezet door Joop Steinebach, bekend Wassenaars verkeersdeskundige en en voormalig wethouder Fred Sanders.