Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 januari 2014

Verklaring van onze fractievoorzitter Eva van Rijen-Kernkamp

uitgesproken op 16 december 2013 in de gemeenteraad

Voorzitter,

U kunt zich voorstellen dat dit voorstel ook voor D66 tot zware afwegingen heeft geleid.

Allereerst wil ik onderstrepen dat de gemeente met het aannemen van dit voorstel geen enkele aansprakelijkheid of schuld erkent. De minnelijke regeling waarover in het voorstel wordt besproken, kan alleen getroffen worden vanuit het oogpunt dat de zaak hierna definitief gesloten is en met de bedoeling de bestuurlijke verhoudingen te herstellen.

Belangrijkste is dat we nu naar een oplossing werken waarin Wassenaar niet steeds negatief in de pers komt, maar ook het bestuur van Wassenaar niet steeds op discutabele wijze beschreven wordt. En het gaat daarbij niet alleen om de beeldvorming uiteraard.

Maar dit dossier heeft inhoudelijk niets met politiek te maken, en overschaduwt tegelijkertijd wel de politiek en het bestuur in Wassenaar en de gemeente zelf.

Ik heb dan ook een zuiver bestuurlijke beslissing genomen over dit dossier, waarbij ik alle emoties die in deze zaak spelen, uit heb moeten schakelen. Want ook dan wijs ik de claim, net als anderen, af. En dat vraagt veel, niet alleen van mij, maar van ons als raad: de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd op dit dossier, maar het is zaak nu eigen oordelen hierover opzij te zetten.

En dat offer is niet eenvoudig, maar moet worden gezet om definitief een streep onder dit dossier te zetten en dus geen verdere processen, geen publiciteit meer, maar rust in de gemeente en in bestuurlijke verhoudingen.

Uiteraard speelt in de afweging ook een rol dat verdere juridische procedures waarschijnlijk geen nieuwe gezichtspunten zullen opleveren en louter kostenverhogend zullen zijn. Daarbij wil ik opmerken dat de heer De Greef, die persoonlijk schade heeft opgelopen door deze zaak, alleen om een vergoeding van juridische kosten heeft gevraagd zonder schadevergoeding, en deze ook zal krijgen.

U begrijpt wellicht dat dit voor D66 een enorme stap is, maar partij staat voor goed bestuur en goede verhoudingen in dat bestuur, zonder voor eigen mening of ‘verantwoordelijkheid’ voor afwikkeling van deze zaak weg te lopen. Nogmaals ik handel zuiver in het belang van Wassenaar en leg de nadruk op verantwoordelijkheid nemen voor de afwikkeling van de zaak.

Kortom voorzitter, zonder vreugde, met tegenzin, maar alles afwegend in het belang van Wassenaar, stem ik in met onderhavige overeenkomst.