Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 januari 2014

Speech lijsttrekker Eva tijdens nieuwjaarsreceptie

Speech van lijsttrekker Eva van Rijen-Kernkamp tijdens de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie van D66 Wassenaar op 16 januari 2014.

“Allereerst toch nog een heel gelukkig nieuwjaar met de beste wensen voor iedereen! Beste wensen kun je elkaar eigenlijk het hele jaar geven, maar nu gaat het toch vooral om beste wensen voor onze partij, voor een goede uitslag op 19 maart en een mooie campagne hier naartoe.

En de campagne loopt al. Vanavond ook een korte blik op de inhoud van de campagne, de ‘highlights’ waar we u allen heel hard nodig hebben voor bijvoorbeeld de flyerdagen op de Langstraat en in verschillende buurten van Wassenaar specifiek.

Ik ben trots op het team dat we hebben die de campagne leiden, met bekende gezichten als Ritske, Fred, en Froukje, weer terug bij het nest, maar vooral ook nieuwe gezichten als Linda, Merijn en Willemien. Alvast heel veel dank voor al jullie inspanningen.

Ook veel dank aan het schrijfteam van D66/Wassenaar voor het goede programma dat hier ligt als basis voor de campagne en voor onze inzet de komende 4 jaar en wie weet bij de coalitiebesprekingen!

Het programma is typisch D66 en zo ook tot stand gekomen, met veel praten, discussieren en uiteindelijk een beslissing nemen op grond van afweging en vooral ook inhoud! Gezamenlijk hebben we besloten 3 punten met name in de campagne aandacht te geven t.w. ‘Goed Bestuur’, ‘Jong en Oud’ en ‘Ondernemers’. Hierdoorheen speelt ook Duurzaamheid een belangrijke rol.

D66 is een partij die o.a. is opgericht om de kloof tussen bestuur en burgers te verkleinen. Daarom is het ook belangrijk dat we in overleg met de burgers en ondernemers in het dorp plannen ontwikkelen en hen ook de mogelijkheid bieden zich hierover uit te spreken. Voorbeelden in het programma hiervoor zijn een actief economisch beleid gericht op o.a. ontwikkeling van een verzamelgebouw voor en door ZZP-ers, en ontwikkeling van het havengebied samen met ondernemers en bewoners. Een ander mooi voorbeeld is de wens van D66 bij grote projecten een wijkmanager in te zetten als liaison tussen gemeente en bewoners en samenwerking met buurtvereniging op gebied van openbare veiligheid.

En zo staan er nog meer voorbeelden in hoe D66 samen met de bewoners van dit mooie dorp wil samenwerken voor een constructief overleg en beslissingstraject!

Graag stel ik het team aan u voor dat samen met mij de campagne in zal gaan om zoveel mogelijk zetels voor D66 in de raad te winnen op 19 maart a.s.

Allereerst Ritske Bloemendaal, nr 2, de laatste jaren al actief als burgerraadslid, m.n. op Bestemmingsplannen, Ruimte en Economie en daarnaast campagneleider voor de GR 2014. Op nummer 3 het eerste nieuwe gezicht van de lijst, Merijn Schik: werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt, maar met name ook in korte tijd al financieel specialist van de fractie! Merijn kijkt met kritische, positieve en relativerende manier naar stukken voor de raad en D66 en kan zijn standpunten serieus, maar ook met humor naar voren brengen. Waardevolle kandidaat voor de gemeenteraad. Daarna Joop Steinebach, al jaren actief voor de gemeente m.n. op Verkeer en Vervoer. Velen kennen hem als Mr Violierenweg, een dossier dat hopelijk nog voor het eind van deze raad wordt afgesloten. Daarnaast heeft Joop jarenlange ervaring in het sociale dossier, ook waardevol om dit belangrijke dossier van Wim Rueck over te nemen in het jaar dat de 3D echt een solide vorm moet krijgen voor invoering in 2015. Tenslotte Fred Sanders, mastodont van D66, niet alleen hier in Wassenaar… Ik hoop dat Fred vanaf maandag weer, net als 4 jaar geleden naast mij zit in de raad, maar hij heeft vanaf zijn tijdelijke vertrek uit de politiek niet stilgezeten, maar zich gericht op schone energie en de brede school.

Ook de kandidaten zelf geef ik graag de gelegenheid nog e.e.a. te vertellen over zichzelf en hun dossiers. Ik hef met u graag het glas alvast op een succesvolle campagne en hopelijk een mooie winst op 19 maart!”