Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2014

Financiering campagne

D66 staat voor openheid in besturen. Dat geldt uiteraard ook onze eigen campagne. D66 houdt zich aan de landelijke regels over het bekendmaken van giften e.d. De afdeling Wassenaar werkt met beperkte financiële middelen die komen uit een (minimale) afdracht vanuit D66-landelijk en bijdragen van de lokale leden. In verkiezingstijd zijn uiteraard meer middelen nodig. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de leden. Op dit moment is circa € 2000 beschikbaar voor de lokale campagne. We hopen daar nog € 1000 aan toe te kunnen voegen. Creativiteit, vlijt en zuinigheid zijn onze belangrijkste campagnemiddelen. Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL13RABO 0129 7913 50 t.n.v. D66 Wassenaar. Giften van anderen dan natuurlijke personen en giften groter dan € 500 zijn in principe openbaar.

Penningmeester D66 Wassenaar