Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 juli 2014

Afscheid van Voorzitter Suzanne van Melis

Na 6 jaar heeft Suzanne van Melis de voorzittershamer van D66 Wassenaar overgedragen aan Willemien Free. Secretaris Tessa Schalm en penningmeester Ad Zopfi blijven aan als bestuursleden. Over de samenstelling van het nieuwe bestuur leest u elders op deze website meer.

 Gedurende haar 6 voorzittersjaren heeft Suzanne onze partij zien groeien en bloeien. Zo is D66 in de gemeenteraad gegroeid van 1 naar 3 zetels, heeft onze wethouder Sabine Verschoor een zware portefeuille (financiën en economische zaken) en zit ook ons ledental in de lift. Kortom: Suzanne draagt D66 Wassenaar in blakende gezondheid over aan onze nieuwe voorzitter Willemien Free.

Suzanne volgde in 2008 Karin Lansbergen op als voorzitter. Daarvoor heeft zij binnen D66 sinds 1993 bijna continu taken vervuld.  Zij heeft zich onder andere ingezet als penningmeester van het Landelijk Bestuur, als secretaris in het bestuur van Zuid-Holland, voorzitter van de landelijke financiële commissie en lid van de landelijke adviesraad van D66.

Hoewel haar leven al royaal gevuld is door de combinatie van een drukke baan en een gezin met opgroeiende kinderen gaat Suzanne zich wel beraden op nieuwe, interessante nevenactiviteiten.

Wij zijn in ieder geval erg blij dat Suzanne betrokken blijft bij D66 Wassenaar en beschikbaar voor advies en hulp. Daarom is dit afscheid gelukkig geen echt afscheid. Uiteraard kreeg Suzanne van het bestuur een schitterend boeket als dank voor het vele werk dat zij heeft verzet voor D66 Wassenaar.