Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2015

Hoe krijgen we een duurzame economie, in Wassenaar en daarbuiten?

Discussie met Alexander Rinnooy Kan in de koorruïne op 22 mei

Is de Wassenaarse economie duurzaam genoeg? Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de duurzaamheid van onze lokale economie behoort tot onze minder urgente lokale problemen. Toch staat bij het economisch beleid, waar D66-wethouder Sabine Verschoor binnen het huidige college van B&W eerst verantwoordelijk voor is, het aspect duurzaamheid wel degelijk voorop. Dan denken we bijvoorbeeld aan het gemeentelijk  vastgoedbeleid (liever opknappen en hergebruiken dan nieuwbouw, zie het CJG), aan duurzaam toerisme (zie de schone stranden en onze Blauwe Vlag).

Duurzame economie – landelijk, internationaal maar zeker ook lokaal – is op 22 mei 2015 het hoofdthema van een discussieavond met Alexander Rinnooy Kan, in de koorruïne van de Wassenaarse Dorpskerk. Vier dagen later, op 26 mei, zal Rinnooy Kan (geboren in 1949 in Wassenaar) worden gekozen tot lid van de Eerste Kamer.

Vast en flex

De hoofdfunctie van de nieuw te kiezen senator – als je tenminste van kunt spreken van een hoofdfunctie bij iemand met een dermate indrukwekkende lijst van activiteiten – is universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij onder meer kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de Raad van Bestuur van ING Groep.

Rinnooy Kan, die regelmatig wordt genoemd als de invloedrijkste Nederlander, is bij uitstek deskundig op het gebied van de wiskundige economie, econometrie en hij geldt als een van de weinigen die vraagstukken van economie, werk en duurzaamheid werkelijk kunnen doorgronden. Zo schreef hij in het laatste nummer van Idee, het wetenschappelijk tijdschrift van D66, een korte column waarin hij de vinger legde op een pijnlijk knelpunt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is de ‘spagaat’ tussen enerzijds een ontslagbescherming voor ‘vaste’ werknemers die verder gaat dan in enig ander land ((behalve Duitsland) en anderzijds een vrijwel totaal gebrek aan bescherming voor flexwerkers. Conclusie van Rinnooy Kan: ‘vast wat minder vast, flex wat minder flex  – dat zou de beleidsagenda moeten zijn, daar moet de politiek wat aan doen en de SER iets van vinden’.

Aanmelden

Bij de discussieavond op 22 mei in de koorruïne zal er plaats zijn voor maximaal 70 aanwezigen. Plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding bij de secretaris van D66 Wassenaar, Tessa Schalm, secretaris@D66wassenaar.nl, onder vermelding van ‘Discussieavond 22 mei’ en uw naam en telefoonnummer.

12 mei 2015- De Wassenaarse Krant