Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 mei 2015

Verslag Discussieavond Verduurzaming Economie

Geert de Rijk ( verslaggever)  heeft onderstaand verslag van de discussieavond over Verduurzaming van de Economie in De Wassenaarse Krant van 27 mei 2015 geschreven.

 D66 Wassenaar organiseert Discussieavond ‘Verduurzaming Economie’

In de Wassenaarse Koorruine, naast de dorpskerk, kwamen een vijftigtal mensen afgelopen donderdagavond bijeen om te discussieren over ‘ Verduurzaming van de economie’. Daarbij werd niet (alleen maar) naar Nederland, Europa of de wereld gekeken, maar ook naar kansen en mogelijkheden voro de Lokale Wassenaarse economie. Aanstaand Senator voor D66, prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan, hield een boeiende inleiding, nam het publiek mee op reis door recentere (duurzaamheids-)geschiedenis en testte de kennis van zijn luiteraars op veel gebieden. 

Met die parate kennis zat het onder de aanwezigen wel goed en dat zorgde ook voor een debat op niveau. In haar welkomstwoord introduceerde afdelingsvoorzitter Willemien Free sprekers als Alexander Rinnooy Kan en D66 Wethouder Sabine Verschoor.

Na een kort overzicht van de partijvoorzitters’ eigen ervaringen in de micro-economie, van vervanging, via behoud tot preventie en duurzaam gebruik, was het woord aan de eerste spreker Rinnooy Kan. Het eerste nadenken over duurzaam gebruik van grondstoffen, milieuhygiëne en productiemiddelen begon na Rachel Carsons boek ‘Silent Spring’ ( 1962) . Het toenmalige gebruik van zware pesticiden verstoorde de voedselketen zodanig dat er in het voorjaar geen of nauwelijks meer vogels te horen waren.  In Nederland begon in die tijd PROVO op te komen, met activisten als Wouter van Diemen en Roel van Duyn. Wereldwijde aandacht voor de gevolgen en effecten van de economie op het milieu kwam met het rapport van de Club van Rome, in 1972. Daarna kreeg Nederland als een van de eersten een minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Vorrink) en begonnen de stichtingen Natuur en Milieu en Milieudefensie met hun werk voor de bewustwording en anders denken over duurzaamheid en economie. Via het Brundtland-rapport, (onze) Nationale Milieubeleidsplannen en de convenanten uit de jaren negentig kwam de spreker bij het heden uit. Bij Energie en CO2 uitstoot en de recycling van grondstoffen loopt Nederland nu achterop in meetbare prestaties. ‘ geen happy end dus” sloot Rinnooy Kan af.

Wethouder Sabine Verschoor gaf aan dat duurzaamheid  in het vijfpartijencoalitieaccoord was opgenomen. Via de huidige, hoge lasten voor de burgers door het werken met twee afvalverwerkers ( Avalex en Gevulei) en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor haar  vele accommodaties, kwam ze uit bij de kernvraag: hoe ver gaat je verantwoordelijkheid, als gemeentelijke overheid, voor een duurzame, lokale economie? In de discussie die daarop ontstond, volgende vele vragen voor de twee sprekers, werden zinvolle ideeën geuit en bleken de meningen van de aanwezigen dicht bij elkaar te liggen.

alexander met publiek 22mei

 uit: De Wassenaarse Krant, week 22, 27 mei 2015