Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2015

D66 wil meer aandacht voor Havengebied

Het Wassenaarse havengebied is een kansrijk stukje Wassenaar; D66 wil ervoor zorgen dat de Wassenaarse haven meer kansen krijgt. Om verdere inspiratie op te doen voor de gemeentelijke inzet voor een waardevol havengebied liep de D66 raadsfractie afgelopen vrijdag een rondje Havenkanaal,  van ’t Ruime Sop (aan de Zijllaan) naar Rooie Cor, aan de ‘kop van de haven’. Onderweg werd een bezoekje gebracht aan de kanoverhuurster Hanneke Ferwerda, die op kleine schaal probeert de watersport op het Havenkanaal te stimuleren.

D66 heeft een grondige opknapbeurt  van het havenkanaal hoog op de politieke agenda staan. ‘We praten nu al twee jaar over het belang van recreatie en toerisme voor ons dorp.  De kop van de haven is bij uitstek een plek om dit streven in de prakrijk te brengen’, zegt Merijn Schik, woordvoerder Ruimte en Economie van D66. ‘De haven is sinds kort onderdeel van de toeristische waterkaart, dat is een kans voor ons dorp. Maar dan moeten we de pleziervaart wel wat bieden!  Voldoende aanlegsteigers om te beginnen maar natuurlijk ook een prettige openbare ruimte, informatie over wat ons dorp te bieden heeft en een leuk terras – dat zou al een hele vooruitgang zijn’. Dat leuke terras zal een mooie uitdaging zijn voor Elroy Visser van Rooie Cor. Hij voelt ervoor, maar vraagt de veiligheid op de Oostdorperweg wel aandacht.

Een ander aandachtsgebied met prioriteit voor D66 is de gemeentewerf, achter het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat en aan het Havenkanaal. Een rommelig, nogal onderbenut stukje Wassenaar. Elke gemeente heeft zoiets als een gemeentewerf nodig, voor opslag van ongebruikte lantarenpalen en andere benodigdheden voor openbare werken, maar zoiets kan, bijvoorbeeld in samenwerking met een buurgemeente, veel efficiënter. Zolang dat niet is geregeld kan er al heel wat gebeuren, zoals rommel opruimen en groen onderhouden. In overleg met de buurt en omwonenden kan de gemeente vervolgens een plan ontwikkelen om de  aanwezige ongebruikte ruimte en gebouwen beter te gaan gebruiken, met onder andere mogelijkheden voor woningbouw en het opwaarderen van het Hofcampveld voor gebruik door jong en oud.

‘Het college is aan zet om met een visie op dit gebied te komen’, zegt Eva Kernkamp, fractievoorzitter van D66. ‘Maar in de tussentijd kunnen we een aantal praktische zaken uitvoeren en samen met bewoners en ondernemers de handen ineen slaan. Als we op elkaar blijven wachten gebeurt er niks en dan zou zonde zijn’.

Dit artikel is ingezonden door D66 en gepubliceerd in de Wassenaarse krant van 24 september 2015