Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2015

Wethouder Verschoor ook bij wethoudersbijeenkomst Gouda

Behoefte aan meer voorspelbaarheid vanuit het rijk op het financiële gebied. Dat is wat de wethouders Financiën in het land willen.  Maar in de praktijk hebben zij te maken met korting op korting, te midden van de uitvoering van al zware bezuinigingsprogramma’s. ‘De rek is eruit’ vinden de wethouders. Tijd voor een gezamenlijk tegengeluid richting de Huidige Haagse praktijk die het financieel god managen van hun gemeenten vrijwel onmogelijk maakt. 

Dit is de conclusie van een bijeenkomst van bijna 70 wethouders Financiën die vrijdag 4 september in Gouda is gehouden. ook Sabine Verschoor, onze wethouder, was aanwezig.

De gemeentelijke inkomsten komen grotendeels uit Den Haag. Gemeenten hebben niet alleen te maken met een cumulatie aan kortingen vanuit Den Haag, de cijfers over de budgetten wisselen ook nog eens flink gedurende een begrotingsjaar. De Wethouders maken zich grote zorgen over deze ongewenste ontwikkelingen.  Wethouder Verschoor: ‘ook in Wassenaar hebben we in het afgelopen jaar drie keer te maken gehad met herberekeningen die negatief uitvielen. En er is zelfs met terugwerkende kracht gekort over 2014.’

De wethouders Financiën begrijpen als geen ander dat de economische situatie bij het Rijk kan veranderen, en dat er dan maatregelen nodig kunnen zijn. Zo hebben ze tijdens de crisis vrijwillig afgezien van de middelen die gemeenten formeel zouden toekomen. Dit om het land te steunen in die moeilijke tijd. De verwachting was dat de rijksoverheid nu op haar beurt haar verantwoordelijkheid zou nemen richting gemeenten.  Zeker nu gemeenten al met grote opgaven worden geconfronteerd, zoals de decentralisaties en de landelijk afgesproken kortingen op het gemeentefonds. Gemeenten staan echter voor een forse korting. ‘ En daar moet wat aan gebeuren, in het belang van onze inwoners’.

Gemeenten voeren al sinds een aantal jaren zware bezuinigingsprogramma’s door. Daar zitten zij nog midden in Het steekt dan dat Den Haag tijdens het jaar extra kortingen oplegt. Of geld zomaar wegtrekt voor nieuwe bezuinigingen of andere doelen ‘ Het vet is inmiddels volledig van de botten. ‘gemakkelijke’ bezuinigingen zijn niet meer mogelijk’

 

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse Krant van 9 september