Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 april 2016

Sabine stopt.

Gisteren, op 22 april 2016, heeft  Sabine Verschoor bekend gemaakt per direct terug te treden als wethouder van Wassenaar. In een verklaring aan de raad  heeft zij beschreven steeds meer moeite te hebben met de bestuurscultuur in Wassenaar, die uiteindelijk niet meer te verenigen was met de manier waarop zij haar taak wilde uitvoeren.

Zowel fractie als bestuur van D66 vinden het erg jammer dat Sabine stopt, maar respecteren tegelijkertijd haar beslissing. We zullen haar positieve en open houding missen, haar streven om problemen samen op te lossen en het lef dat ze op meerdere dossiers heeft laten zien. We koesteren de resultaten die zij heeft bereikt in de afgelopen twee jaar: naast de  degene die zij zelf in haar verklaring noemt, zoals bijvoorbeeld ook het realiseren van de aanleg van kunstgrasvelden bij de sportverenigingen en de goede contacten met de ondernemersvereniging. Wij danken haar voor haar energie die ze de afgelopen twee jaar in Wassenaar heeft gestoken. Natuurlijk wensen we haar alle goeds toe in haar volgende stappen.

We streven ernaar om zorgvuldig en snel duidelijkheid te geven over haar opvolging. In de eerstvolgende AAV- een datum volgt-  zullen we  terugblikken op de afgelopen periode en de signalen die Sabine in haar verklaring afgeeft bespreken.

Hieronder de verklaring van Sabine ( ook te vinden op haar Facebookaccount) en het persbericht van de gemeente Wassenaar.

Geachte leden van de raad,

 In 2014 heeft u mij aangesteld als wethouder Financiën en Economie in uw mooie gemeente. In die hoedanigheid heb ik mogen bijdragen aan het versterken van de lokale economie en een gezond ondernemersklimaat met een taskforce voor een toekomstbestendig dorpscentrum en door in te zetten op de economische spin-off van toerisme. Daarnaast is oa financieel risicomanagement geïmplementeerd, en is er een start gemaakt met het op orde brengen van de omvangrijke vastgoedportefeuille.

 Ik geloof in een open en transparante bestuursstijl, de ambitie om gezamenlijk problemen op te lossen en te werken aan een mooier en beter Wassenaar. Met deze intentie ben ik ook in 2014 begonnen. In de loop van de tijd heb ik in toenemende mate moeite gekregen met de bestuurscultuur in Wassenaar. Er zijn onderhuidse spanningen in de relatie met de gemeenteraad die de sfeer en de besluitvorming niet ten goede komen. Discussies zijn te vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk constructief.

Ik ben een persoon die graag op een positieve manier aan de publieke zaak wil bijdragen. De dominante bestuurscultuur in Wassenaar zie ik echter als primair gericht op het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen. Daardoor komt er te weinig tot stand en krijgen nieuwe initiatieven geen kans. Het is mij onvoldoende gelukt om deze bestuurscultuur te veranderen. Ik kan in deze situatie niet langer functioneren zonder mijzelf of mijn principes geweld aan te doen.

 Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn functie neer te leggen. Ik dank mijn collega’s in B&W en de D66-fractie voor de goede samenwerking en wens u en het dorp het allerbeste toe.

 Sabine Verschoor

PERSBERICHT GEMEENTE WASSENAAR

 WETHOUDER SABINE VERSCHOOR (D66) LEGT FUNCTIE NEER

 Sabine Verschoor treedt per direct terug als wethouder van Wassenaar. Eén van de redenen die zij hiervoor aangeeft, is dat zij onvoldoende politieke steun heeft ondervonden voor haar nieuwe initiatieven.  Naar het oordeel van Sabine Verschoor wordt daarmee een goed functioneren belemmerd. Zij heeft daarom haar aftreden vandaag kenbaar gemaakt aan het college en de gemeenteraad.

 Het college heeft begrip voor het moedige besluit van de wethouder om het belang van het dorp voorop te stellen en af te treden. Zij bedankt Sabine Verschoor voor haar collegialiteit en de prettige samenwerking gedurende de afgelopen periode. De komende tijd zal Sabine Verschoor bezig zijn met overdracht van haar portefeuille. Vanzelfsprekend wordt voor vervanging gezorgd tot het moment dat de opvolger is benoemd.