Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 mei 2016

Andre Van Herk is ‘lokale held’ van D66 Wassenaar

Andre van Herk, voorzitter van (onder andere) de Wassenaarse Bedrijven Contact Groep en Freddy

Blommers, de nieuwe wethouder van (onder andere) Economische Zaken, werden afgelopen vrijdag 20

mei op het bordes van Raadhuis De Paauw aan elkaar voorgesteld door burgemeester Jan Hoekema en

oud-wethouder Fred Sanders. Dat gebeurde toen tijdens een fietstocht door de regio een D66-delegatie

onder leiding van Eerste Kamerlid Herman Schaper en Europees Parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy

Wassenaar bezocht.

D66 Wassenaar had Van Herk voorgedragen als ‘lokale held’, een eretitel die D66 toekent aan

prominente Nederlanders in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van de partij. Van Herk

nam het bijbehorende vaantje in ontvangst uit handen van de oud-wethouder en gaf aan dat hij en de

andere Wassenaarse ondernemers ervan uitgaan dat de samenwerking met de nieuwe wethouder even

constructief zal zijn als ze was met zijn voorgangers. Op de foto staan onder andere D66-raadslid Ritske

Bloemendaal (uiterst links) en wethouder Blommers (naast de heer Van Herk).