Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2016

D66 DDD: Zijn we klaar voor de grijze golf?

Debatavond op woensdag 12 oktober a.s. om 20u, Huize Willibrord te Wassenaar, met Vera Bergkamp (D66 Tweede Kamerlid), georganiseerd door de samenwerkende D66’ers in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg

In ons deel van de wereld, zeker ook in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, worden de mensen steeds ouder. Dat is op zichzelf natuurlijk een teken van succes – vooral op medisch gebied. Tegelijk stelt de ‘vergrijzing’ ons voor uitdagingen, die wij tijdig moeten oppakken. Nederland telt nu 1,3 miljoen 75-plussers. In 2040 zullen dat er tweemaal zoveel zijn. Vrijwel al die mensen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Het ‘bejaardenhuis’ van vroeger heeft zijn aantrekkingskracht verloren, als die er ooit al was.

Het meest dringende vraagstuk, op gemeentelijk niveau, is dan ook de huisvesting, ook omdat besluitvorming en uitvoering op dit terrein veel tijd vergt. Daarnaast is de zorg aan huis van groot belang. Landelijk beleid is erop gericht dat gemeenten vanuit hun woon- en zorgvisie afspraken maken met corporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren. Welke zorgvisie heeft de gemeente om zo goed mogelijk in te spelen op deze maatschappelijke verandering ? Is de gemeente goed bekend met de voorkeuren van de inwoners ? Zullen er voldoende geschikte woningen zijn om langer thuis wonen mogelijk te maken? Hoe wordt samengewerkt met woningcorporaties ? Welke andere marktpartijen zijn er en wat is de rol van innovatie hierbij ?

Duidelijk is in elk geval dat woonruimte voor 75-plussers niet alleen een taak is voor de gemeentepolitiek. Tal van instanties en bedrijven houden zich ermee bezig. Reden genoeg voor de samenwerkende D66’ers in Wassenaar,Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, om een debatavond te beleggen met sprekers uit de zorg, de (sociale) woningbouw, de innovatieve sector en de landelijke politiek.

D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en Nico Olsthoorn, directeur Stichting Wassenaarse Zorgverlening, maken deel uit van de groep sprekers deze avond. Iedereen is welkom op woensdagavond 12 oktober a.s. om 20 uur in Huize Willibrord, Poortlaan 20, Wassenaar.

Graag hier aanmelden.