Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

Update voortbestaan Warenar

  • alle leden hebben dit bericht per mail gekregen.

 

Maandagavond 22 mei heeft er een D66-informatieavond plaatsgevonden over de Warenar. Middels deze update willen wij u ook per e-mail op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en het standpunt van de fractie.

 

Onze wethouder Freddy Blommers vertelde de aanwezige leden dat het college, naar aanleiding van reacties van raadsleden, inwoners en betrokkenen, heeft besloten de besluitvorming over de Warenar uit te stellen tot november dit jaar. “De komende maanden willen we benutten om, samen met de Stichting Beheer Warenar, een aantal alternatieven verder uit te werken en zodoende te komen tot een oplossing waar beide partijen achter staan.”

 

De Raadsfractie van D66 is blij met uitstel van de collegebeslissing met betrekking de Warenar. De vele reacties uit de Wassenaarse bevolking hebben duidelijk laten zien hoezeer dit onderwerp leeft onder de cultuurminnende Wassenaarders. Het college had intussen, in de raadsvergadering van 19 april, al toegezegd een alternatief uit te werken. Dat was nog niet gebeurd. Dat het bestuur van de Stichting Beheer Warenar en het college nu samen gaan werken aan een oplossing juicht de fractie van harte toe.

Wassenaar heeft van zich laten horen en zoals dat past in een democratische samenleving pakken alle betrokkenen dat heldere signaal op, om te komen tot een breed gedragen oplossing. Als D66-fractie wensen wij het stichtingsbestuur en het college van harte succes op deze weg en we gaan ervan uit dat er een passende oplossing komt!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marion Gout

Voorzitter D66 Wassenaar