Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juni 2017

Stukkie van de Wethouder: De financiën van Wassenaar

Het afgelopen jaar had ik een grote prioriteit: de financiën van Wassenaar op orde brengen. Dat klinkt dramatisch. Ik kwam binnen met een structureel tekort van ongeveer 3 miljoen. Dat was flink schrikken moet ik zeggen, want dat was niet het beeld dat ik van Wassenaar had voor ik begon. Het structureel in evenwicht zijn van de financiën kun je vergelijken met het huishoudboekje. Als je structureel in evenwicht bent geef je aan je telkens terugkerende kosten niet meer uit dan dat je binnenkrijgt en spaarpotjes heb je voor de bijzondere en eenmalige uitgaven.

 

Hoe ontstond het tekort?
Het structurele tekort waarmee ik een jaar geleden geconfronteerd werd laat zich redelijk eenvoudig verklaren. Het grootste deel van het tekort is veroorzaakt door het teruglopen van de inkomsten. De bijdrage die de gemeentes van de Rijksoverheid ontvangen is in de afgelopen jaren flink gedaald. Voor Wassenaar betekende dit een teruggang van ruim 3 miljoen euro. Bij minder inkomsten doordat de uitkering uit het gemeentefonds omlaag gaat moet je maatregelen nemen om je uitgaven omlaag te brengen of om je inkomsten op een andere manier omhoog te brengen. Deels was dit al gedaan voor ik begon en die opgave heb ik afgerond.

Belastingverlaging
De belastingen hebben we deze periode niet verhoogd. Sterker de afvalstoffenheffing is vorig jaar flink gedaald (bijna 1 miljoen minder aan opbrengsten voor de gemeente). Het structurele tekort hebben we opgelost door te bezuinigen. De maatregels die getroffen zijn, zijn soms erg pijnlijk en vervelend.

Debat rondom de kadernota
In de media lees ik vele verhalen over de financiën van Wassenaar. Verkiezingsretoriek met name. Iedereen die doet alsof bezuinigen kan zonder negatieve effecten mag het sprookjesboek waaruit hij voorleest weer wegleggen. Wassenaar heeft met de komende kadernota weer structureel materieel evenwicht. Oftewel de inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. We geven als gemeente niet meer uit dan dat er binnenkomt. In de kadernota staan ook alternatieve maatregels om te komen tot bezuinigingen. Dat zijn alternatieven waar wij in het college niet voor hebben gekozen, omdat we de effecten te groot en negatief vinden. Ik ben benieuwd in hoeverre in de komende debatten politieke partijen het lef hebben om ook daadwerkelijk alternatieven aandragen als ze de maatregels uit de kadernota niet de juiste vinden.

Toekomst
Hoe de financiële toekomst van Wassenaar eruit ziet is van verschillende factoren afhankelijk. Blijft Wassenaar de financiële voordelen van de Werkorganisatie Duivenvoorde behouden? Hoe ontwikkelt de algemene uitkering uit het gemeentefonds zich? Allemaal vragen waarop we het antwoord nog niet kennen en waar wel een bepaald risico aan vast zit. Dus we moeten blijven opletten.

Freddy Blommers

NB wil je in discussie over de kadernota? kom dan op 14 juni naar Pizza, Pecunia en Politics !