Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2017

Laatste Raadsflits voor het reces – efficiency WODV

Dinsdag jl was de laatste raad voor het reces; er was dit keer geen overvolle agenda zoals dat meestal het geval is vlak voordat de raad met zomer – of winterreces gaat!
Naast de hamerstukken – besluiten die dus al in de een van de drie raadscommissies tot overeenstemming tussen alle fracties hebben geleid – was er een actueel bespreekstuk dat tot debat leidde.

Het betreft hier een raadvoorstel dat in gelijke vorm in de raad van Wassenaar werd behandeld en deze week ook in de raad van Voorschoten op de agenda staat.
Dit is het onderwerp van de harmonisatie van beleid en beleidsuitvoeringsrocessen in de beide gemeenten met als doel de effectiviteit en de efficiency van het gezamenlijk ambtenarenapparaat – de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) – van beide gemeenten te verbeteren.
Uit de bijdragen van zowel de coalitiepartijen als enkele oppositiepartijen klonk sympathie voor het voorstel, immers zo kan de bestuurskracht van Wassenaar worden verbeterd.
Wel werd daarbij aangemerkt dat het niet kan betekenen  dat de autonomie van de Raad wordt beperkt; daar is in de huidige setting van ambtelijk samenwerking ook geen sprake van, zo beaamde de burgemeester.
Met alleen de tegenstemmen van Hart voor Wassenaar en DLW is het voorstel met 17 stemmen voor en twee tegen aangenomen.
Een belangrijke stap op weg naar een verdere professionalisering van de ambtelijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten.