Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 oktober 2017

Fractie D66 vraagt langere uitvoegstrook N44

Enkele maanden geleden heeft de D66 fractie in de Wassenaarse gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder Verkeer, Bert Doorn, gevraagd actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat er een langere uitvoegstrook komt op de A44, bij de afslag Rozenplein. Daartoe zou de wethouders in overleg moeten treden met Rijkswaterstaat, de beheerder van de weg. Veel Wassenaarders (en anderen) ergeren zich als ze bij aankomst bij de gemeentegrens vanuit de richting Amsterdam, onnodig lang moeten wachten alvorens af te mogen slaan naar het Rozenplein.

In de Raadsvergadering van 10 oktober heeft Ritske Bloemendaal (D66) opnieuw aandacht gevraagd voor deze ongewenste verkeerssituatie. De hinder gaat de komende weken en maanden alleen maar ernstiger worden, nu voor de aanleg van de Rijnlandroute vele zandauto’s extra verkeersdrukte gaan geven op de kruising/afslag Rozenplein.
Wethouder Doorn antwoordde dat hij in goed overleg is met Rijkswaterstaat, ook al naar aanleiding van een onderzoek dat Wassenaar samen met de provincie Zuid-Holland uitvoert naar de verwachte toename van de verkeersdrukte op de parallelweg langs de Amerikaanse school. Die extra verkeersdrukte in verband met de aanleg van de Rijnlandroute wordt onder meer veroorzaakt door het schrappen van de toerit naar de A44 bij het Valkenburgse meer.

Hoe dan ook, voor de komende maanden is het van belang dat de Wassenaarse wens om de toegang tot Wassenaar te versoepelen, wordt gehoord. De wethouder gaf aan hiervoor begrip te hebben, hij gaat zich sterk maken om met spoed de verlenging van de uitvoegstrook voor elkaar te krijgen.

Fractie D66