Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

D66: formatie van VVD, HvW en CDA-college van start……

Sinds de verkiezingsdag van 21 maart is er veel gebeurd in en buiten de raad; zo namen van de oude raad maar liefst 14 leden afscheid. Bij de D66-fractie stopten fractievoorzitter Eva Kernkamp en fractielid Merijn Schik. Dank voor jullie inzet! Ook raadscommissielid Fred Sanders wensen wij het allerbeste toe bij dit afscheid. Wij danken hem voor zijn inzet als raadslid en als wethouder. Het nieuwe team bestaat uit Marion Gout-van Sinderen en twee nieuwe raadscommissieleden Debora Sutherland en Annelies Heijl.

En daar was dan afgelopen vrijdagmiddag plotseling een volgende stap – nadat meer dan een week eerder de informatiefase was afgerond – met de start van de formatie van een VVD/HvW/CDA-college, zo bleek uit een brief aan de voormalig informateur dhr. D. Sluimers; hij stemde in met zijn rol als formateur, zo is te lezen in een persbericht van vrijdagmiddag laat van de gemeente.

In de opdracht aan de formateur vallen een paar dingen op. Terwijl er nog geen coalitieakkoord ligt wordt er al wel gesproken over het aantal wethouders: namelijk vier stuks. Volgens D66 is de juiste volgorde: eerst een coalitieakkoord en dan pas over de personele invulling praten. Dit lijkt de omgekeerde weg; zeker als je de opdracht aan formateur Sluimers verder leest: ……”en wenselijk is dat één of meerdere andere partijen het coalitieakkoord steunen en/of in welke mate de andere partijen bereid zijn mee te denken”. Hoe nu te oordelen of steun op zijn plaats is als er geen coalitietekst voorhanden is?

D66 vindt het echt jammer dat er niet gezocht is naar een “zo breed mogelijk gedragen stabiele coalitie” zoals beschreven in het persbericht bij de benoeming van de informateur. De uitslag wijst uiteraard in de richting van de VVD en HvW, maar de komende tijd staan zeer zware onderwerpen op de agenda: het verbeteren van de bestuurskracht, verbeterde aansturing van de ambtelijke samenwerking met Voorschoten en borging van de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar. Grote onderwerpen die zich echt moeten verheugen op hele brede steun in de raad en dan is het uiterst praktisch en politiek gewenst als partijen zich direct terug kunnen vinden in het college. Wij kijken dan ook als sociaal-liberalen uit naar de sociale paragraaf van deze drie partijen, dat zich toch overwegend ter rechterzijde bevinden. De steun van D66 zal afhangen van de inhoud daarvan – in welke vorm dan ook.

Ritske Bloemendaal
Fractievoorzitter D66

 

Dit artikel is geplaatst in de Wassenaarse krant van 16 april 2018 .