Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 april 2018

Dunea bezocht door Annelies en Ritske

De Statenfractie van D66 Zuid-Holland heeft donderdag jl. een werkbezoek bij waterbedrijf Dunea (www.dunea.nl) georganiseerd. De D66 fracties in het leveringsgebied waren hiervoor uitgenodigd. Fractievoorzitter Ritske Bloemendaal en commissielid Annelies Heijl waren erbij!

In het prachtige duingebied van Den Haag en Wassenaar maakt Dunea van inlaatwater uit de Afgedamde Maas ons drinkwater. Door middel van een ondergronds net wordt Maaswater vanuit Brakel naar de duinen gepompt (ca. 70 km); daar geïnfiltreerd in de duinen en daarna machinaal gezuiverd. Schadelijke stoffen, te veel kalk en bacteriën worden uitgefilterd. Het bedrijf aan de Pompstationsweg is van groot belang voor de drinkwatervoorziening van een groot deel van de Zuid-Hollanders. Leuk om te weten: ongeveer 75% van de gebied dat Dunea in de duinen beheert ligt op Wassenaars grondgebied!

Verhelderend om in deze goed beveiligde wereld van Dunea een kijkje te nemen. Ongelooflijk om te zien wat er zoal bij komt kijken om schoon en lekker drinkwater, voor een relatief lage prijs, te leveren. Mooi is ook te zien dat de monumentale (erfgoed) Watertoren uit 1874 nog steeds gebruikt wordt voor wateropslag als waterdrukbuffer in geval van stroomstoring. Fascinerend dat deze “wereld” zich voor het grootste gedeelte onder de grond bevindt: onzichtbaar en zodoende wellicht “onbegrepen” door gebruikers en bedrijven.

Dunea pleit voor een betere en intensere samenwerking met de Gemeenten. Men meldde hoe het bedrijf regelmatig niet aan tafel zit bij belangrijke ruimtelijke plannen. Als een gemeente ergens wil bouwen waar een (hoofd)leiding zit, dan moet Dunea vaak de leidingen op eigen kosten verleggen.Het verleggen van de ondergrondse infrastructuur wordt een steeds grotere uitdaging. Dit komt door de ligging van veel rivier- en drinkwatertransportleidingen binnen en buiten het verzorgingsgebied. Ook de verwachte bevolkingstoename tot 2040 met 10% en de verwachte toename van de economische bedrijvigheid zal daar verder aan bijdragen. De maatschappelijke en financiële impact van verleggingen zijn soms groot, waardoor vroegtijdige afstemming en maatschappelijke belangenafweging cruciaal zijn. De nieuwe omgevingswet per 2021 wordt als een kans gezien om een en ander te verbeteren.

Tot slot: Dunea wil samen met gemeenten nog meer tapkranen plaatsen in het publieke domein. Er valt namelijk veel CO2 te besparen als mensen niet langer flesjes water kopen en vervolgens weggooien, maar recyclebare flesjes bij een watertappunt steeds opnieuw vullen met koel, lekker én gezond drinkwater. Een besparing die per tapkraan zomaar kan oplopen tot 5.000 kilo CO2 per jaar. Hier staan wij als klimaatbewust D66 uiteraard volledig achter!

Annelies Heijl
Commissielid D66

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse krant van 24 april 2018

Thema

Groene groei

D66 zet vol in om van Wassenaar een klimaatneutrale gemeente te maken.

Lees meer