Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 mei 2018

Ritske Bloemendaal (D66) wil einde aan welles nietes-competitie tussen inwoners en ambtenaren

Door Jan Pieter Becker

Ritske Bloemendaal, fractievoorzitter van D66, hoort de laatste tijd steeds vaker van inwoners dat ze mondelinge en soms schriftelijke toezeggingen hebben van medewerkers van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) waar geen vervolg aan wordt gegeven en daarnaast hoort hij van medewerkers van de WODV dat er door inwoners van Wassenaar dingen worden gezegd die onjuist zijn. Vaak gaat het om onderwerpen betreffende de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

Bloemendaal vroeg tijdens de raadsvergadering van 24 april aan het College van Burgemeester en Wethouders wanneer er een einde komt aan de welles-nietes-discussie. Hij refereerde onder andere aan een inspreker van die avond, de heer De Jong, die een treffend voorbeeld had over het al dan niet verwijderen van bladeren van gemeentebomen waarover hij een toezegging had en aan een inspraakreactie van Eline Tacx die tijdens een eerdere commissievergadering mooie voorbeelden gaf en zelfs beschikte over een interne memo waarin een leidinggevende een medewerker van de WODV oproept haar vooral aan het lijntje te houden en nimmer haar verzoeken te honoreren. Inspreker de Jong stelde de vraag wie de ambtenaren corrigeert en wie eigenlijk de baas is over de ambtenaren. Voor Bloemendaal is de maat vol. De welles-nietes-discussie moet stoppen. Namens het College reageerde verantwoordelijk wethouder Leo Maat (GroenLinks). Hij ging eigenlijk niet in op de welles-nietes-discussie, maar stelde dat de ene briefschrijver direct antwoord wil hebben op zijn schrijven en de andere het allemaal veel te lang vindt duren. Soms kan afhandeling niet snel plaatsvinden omdat de gemeente nog een visie moet ontwikkelen.

De wethouder ging niet in op door Bloemendaal genoemde gevallen. Wel maakte wethouder Maat van de gelegenheid gebruik om per direct zijn vertrek aan te kondigen in verband met het aanvaarden van een functie elders. Inmiddels is hij benoemd tot wethouder bij de gemeente Alphen aan de Rijn. Gezien de onverwachte wending bij de beantwoording door het vertrek van de wethouder vond Ritske Bloemendaal het ongepast zijn verzoek verder uit te diepen. Desgevraagd zei hij: “Het onderwerp is voor mij zeker niet afgedaan. Ik heb het op de radar en kom er zeker op terug want de welles-nietes-competitie tussen inwoners en ambtenaren moet stoppen”.

Dit artikel, geschreven door journalist Jan Pieter Bekker , is gepubliceerd in De Wassenaarse Krant van 2 mei 2018 ( editie 18)