Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 mei 2018

Nieuwe voorzitter Rogier Krabbendam: niets in de politiek is zeker…

Rogier Krabbendam is op donderdag 24 mei 2018 door de afdelingsvergadering van D66 Wassenaar benoemd tot voorzitter van het bestuur. Na zijn aanstelling zei hij het volgende aan de bijeengekomen leden:  

Niets in de politiek is zeker. Vrijdag 18 mei jl. verkeerden we tijdens een D66 etentje nog in de veronderstelling dat we de komende vier jaar onderdeel zouden uitmaken van de oppositie. Achteraf bleek dat diezelfde avond de coalitie-onderhandeling tussen VVD, CDA en HvW was geklapt. De symboliek van de vlam in de pan tijdens onze dinertje bleek bijzonder treffend.

In de politiek kun je de situatie bijna niet duiden zonder Churchill aan te halen. Volgens Churchill; ‘Dient een politicus over het vermogen te beschikken te kunnen voorspellen wat er morgen, volgende week, volgende maand en volgend jaar gaat gebeuren. En moet tevens over het vermogen beschikken om achteraf te kunnen verklaren waarom het niet is gebeurd.’

Ik wens de fractie veel succes toe in deze nieuwe situatie, waarin we na twee maanden onderhandelen door VDD, CDA en HvW teruggekeerd zijn in de informatiefase. Maar nu we opeens toch weer in de race zijn om deel te nemen aan de coalitie, verwijs ik ook graag naar het volgende citaat van een andere Engelse politicus.  Volgens Robert Blake: ‘Heeft een politieke partij maar twee problemen. Het eerste is: hoe komt men aan de macht, het tweede: wat doet men er mee als men haar heeft.’

Hoe dan ook, een politieke partij zonder actieve leden is zwak en kan maar weinig kracht tonen. Dat geldt altijd en overal, landelijk, in de provincie en ook lokaal. Zowel in coalitieverband als in oppositieverband. De afdeling zal altijd consistent en constructief haar idealen nastreven en de fractie steunen.

Daar hebben we alle hulp bij nodig. Graag nodig ik jullie uit om ook de komende vier jaar weer een bijdrage te leveren aan het succes van onze afdeling. Ik zal me hier in ieder geval vol voor inzetten samen met de andere bestuursleden, de fractie, commissieleden, (en misschien ook weer een eigen wethouder?), en alle zeer gewaardeerde vrijwilligers binnen onze afdeling.

Rogier Krabbendam
voorzitter D66 Wassenaar

 

Noot van de bestuurssecretaris: de Notulen van de AAV zullen per nieuwsbrief aan de leden verstuurd worden. Hierin ook de debriefing van fractievoorzitter Ritske Bloemendaal over het informatieproces dat – opnieuw – is begonnen, nu VVD, CDA en Hart voor Wassenaar hebben besloten geen coalitie te vormen.