Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2018

VVD, CDA, Lokaal Wassenaar en D66 bereiken coalitieakkoord

Door Jan Pieter Becker ( redactie De Wassenaarse Krant) 

Er is uitvoerig onderhandeld, maar drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen ligt er een akkoord. Nadat er een paar weken
geleden al ogenschijnlijk een akkoord was tussen de VVD, CDA en Hart voor Wassenaar kwam Hart voor Wassenaar op het allerlaatste
moment met aanvullende eisen waar de VVD en het CDA niet aan konden en wilden voldoen. Formateur Dick Sluimers werd gevraagd
andere mogelijkheden voor een toekomstige coalitie te onderzoeken en zijn inspanningen hebben ertoe geleid dat er nu een coalitieakkoord
is gesloten tussen VVD, CDA, Lokaal Wassenaar en D66. Na het bereiken van het akkoord zijn deze partijen inmiddels in overleg over de wethoudersposten en wie er als wethouders kunnen worden benoemd.

Uit betrouwbare bron verneemt De Wassenaarse Krant dat de andere politieke partijen het akkoord inmiddels hebben ontvangen. VVD, CDA, Lokaal Wassenaar en D66 streven naar een breed draagvlak en mogelijk willen ook andere politieke partijen het akkoord ondersteunen.
Komende maandag, 2 juli, wordt het coalitieakkoord officieel gepresenteerd evenals de toekomstige wethouders. Dan wordt ook duidelijk
hoe de portefeuilleverdeling zal zijn. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli worden de nieuwe wethouders vervolgens in functie
benoemd en dat betekent dat Wassenaar vanaf die datum een nieuw college van Burgemeester en Wethouders heeft.

Zoals het bij alle wethoudersbenoemingen gaat kan er daarna ook een verandering in de bezetting van de gemeenteraad plaatsvinden. Immers, wanneer een zittend gemeenteraadlid wordt benoemd tot wethouder dan wordt de opengevallen plek in de gemeenteraad opgevuld met de eerstvolgende nog niet benoemde kandidaat van de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

(opgesteld onder redactie van de Wassenaarse krant, gepubliceerd in de Wassenaarse krant nr 26, 27- juni 2018)