Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

De kunst van het samenleven in een dorp voor iedereen

In het NRC van zaterdag 30 juni jl. analyseerde Tom-Jan Meeus het fenomeen tribalisme, de constante zoektocht naar tegenstellingen en nieuwe vijanden (lees hier het volledige artikel). Politiek bestuur betekent echter samenwerking met anderen. In plaats van trots te zijn op het bereikte resultaat worden tegenwoordig echter de tegenstellingen aangescherpt, zoals bij de vorige week gepresenteerde Klimaatwet. De betrokken partijen presenteerden allemaal één voor één hun eigen reclamepraatje, varianten op de multifocáááále bril. Of zoals Tom-Jan Meeus stelt: ‘Iedereen teruggetrokken in de safe space van het eigen wereldje: tevreden over zichzelf, smetvrees voor de anderen.’  

Sinds Tweede Pinksterdag is onze fractie druk geweest om – na de mislukte formatiepoging tussen VVD en CDA en Hart voor Wassenaar – tot een breed gedragen akkoord te komen samen met Lokaal Wassenaar!, CDA en VVD. Dat is geen gemakkelijke opgave in een tijd van polarisatie en versplintering van het politiek landschap, waarin vooral de tegenstellingen worden aangezet. En dat terwijl er juist zoveel is dat ons bindt.

Tom-Jan Meeus vervolgde in zijn artikel:
Het illustreert hoe moeilijk regeren met vier partijen is, hoe ingewikkeld politieke samenwerking is geworden: hoe lastig matigheid nog te organiseren is. En hoe mooi dat is: mensen van zeer uiteenlopende afkomst die zich helemaal uit de naad werken om met anderen iets te bereiken. Beschaving. Het lijkt me ook het enige effectieve antwoord van de traditionele politiek op het oprukkende tribalisme. Voorwaarde is dan wel dat die partijen ook laten zien hoe ontstellend veel tijd en energie ze in elkaar stoppen om iets van het regeren te maken. (…) Want als samenwerkende politici zelfs niet meer durven laten zien wat ze hebben gedaan, durven ze in feite niet meer laten zien wie ze zijn.’

Uiteraard is het belangrijk om het resultaat kritisch te bezien vanuit het eigen perspectief en ons verkiezingsresultaat. Wat we daarvan hebben gerealiseerd in het coalitieakkoord? Veel, er is onder meer een duidelijke visie op hoe Wassenaar duurzaam zelfstandig kan blijven met goed bestuur en een gezonde financiële situatie, er wordt geïnvesteerd in de voorzieningen in het dorp (een nieuwe sporthal en het behoud van de Warenar), er wordt werk gemaakt van de verdere verduurzaming van de gemeente, we bouwen woningen voor starters, gezinnen en senioren en zetten vol in op burgerparticipatie. Maar laten we vooral trots zijn op het – in betrekkelijk korte tijd sinds 22 mei – bereikte gezamenlijke resultaat. Je kan het volledige coalitieakkoord hier raadplegen.

Lokale democratie vergt verantwoordelijkheidszin. En die verantwoordelijkheid hebben de vier coalitiepartijen samen genomen. Maar dat kan niet zonder ons te realiseren dat de andere partijen niet vanzelfsprekend al onze keuzes zullen toejuichen. Alleen maar intens tevreden zijn over het bereikte resultaat en het eigen gelijk helpt niet, dus enige terughoudendheid en nederigheid is ook op z’n plaats. Onderhandelaars van de vier partijen hebben lastige (financiële) keuzes moeten maken om een zelfstandig Wassenaar te kunnen garanderen.

Een compliment aan de VVD, Lokaal Wassenaar! en CDA is vandaag op z’n plaats, want ook zij hebben – net als D66 – over hun eigen schaduw heen moeten stappen om tot dit akkoord te kunnen komen. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een aantal gezamenlijke uitgangspunten die de basis vormen voor de samenwerking de komende raadsperiode. En de nieuwe coalitie hoopt daarbij van harte op een constructieve samenwerking met de niet-coalitiepartijen. Want alleen samen kunnen we op verantwoordelijke manier een zelfstandig Wassenaar garanderen. Een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

Alle fracties in de raad hebben het beste voor met Wassenaar en haar inwoners. Door een zo breed mogelijke coalitie hebben we geprobeerd op respectvolle wijze recht te doen aan de verkiezingsuitslag, maar niet alle inwoners zullen zich herkennen in de meerderheid. Daarom zal D66 actief het contact blijven zoeken met de inwoners van Wassenaar en onze politieke tegenstanders. Daar kunnen we alleen maar van leren. Twijfel aan het eigen standpunt en zelfreflectie zijn onontbeerlijk. Democratie is een vorm van pluralisme, waarbij de meerderheid een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het geheel. Ralf Dahrendorf verwoorde het ooit bijzonder treffend: ‘Zolang niemand alle antwoorden weet, laten we er dan voor zorgen dat het mogelijk blijft verschillende antwoorden te geven.’

En democratie is de georganiseerde kunst van het samenleven, waarbij we de nodige kunde en creativiteit nodig hebben om gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen. Kortom, democratie is simpelweg een manier om fatsoenlijk met elkaar om te gaan.  De komende vier jaar gaan onze fractieleden en wethouder keihard aan de slag om een succes te maken van de samenwerking met VVD, Lokaal Wassenaar! en CDA.

Heel veel dank gaat uit naar onze onderhandelaars Ritske Bloemendaal en Marion Gout – van Sinderen. En graag wil ik ook onze nieuwe wethouder Lia de Ridder van harte welkom heten. Heel veel succes als wethouder met een prachtige portefeuille in het sociaal domein. We hebben er veel vertrouwen in dat je er een succes van gaat maken!

Rogier Krabbendam
voorzitter D66 Wassenaar