Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Annelies Heijl:  Van ‘Burger’ naar ‘Commissielid’

Op een bepaald moment…… denk je, na het zoveelste plaatselijke krantenbericht:  Wat gebeurt er veel in de Wassenaarse politiek, positief en ook met een “randje”. Het triggert me en bedenk dat ik al een aantal jaren passief lid van D66 ben; dit kan wel iets actiever worden.

En zo……. sta je in “Bar Het Ruime Sop”, tijdens een ledenvergadering D66, te luisteren naar- en vragen te stellen aan D66 bestuurs-, raads- en commissieleden en maak je kennis met o.a. de fractievoorzitter, de bestuursvoorzitter en de wethouder van D66

En dan…… organiseer je, als actief lid samen met bestuursleden D66 en vrijwilligers, bijeenkomsten met buurtgemeenten; voer je mede campagne voor de 2e Kamerverkiezingen 2017; is je interesse opgewekt en volg je D66 Masterclasses en een aantal trainingen voor beginnend raadsleden.

Plotseling…… sta je als kandidaat nr. 5 op de verkiezingslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zit je regelmatig op de tribune in de Paauw om de sfeer binnen de Raadsvergaderingen te proeven, mensen te ontmoeten en te “kijken hoe de hazen lopen”. Vervolgens voer je, met veel plezier, met medekandidaten, de fractie en bestuur, een intensieve campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022.

Een fantastisch team!

En dan…. de verkiezingen achter de rug. We houden 2 zetels, verliezen er 1. ben je ineens  als Commissielid D66 Wassenaar, onderdeel van een fractie van 4. Je raakt in flow en je volgt het introductieprogramma vanuit de gemeente Wassenaar voor beginnende Raads- en Commissieleden.

Dus…..zit je er midden in en is je agenda volgeboekt…….Gedurende de maanden mei en juni gemiddeld 3 avonden per week introductiebijeenkomsten in de Paauw. Je ontvangt een hybridelaptop met rechtstreekse toegang tot de vergaderstukken, griffienieuws etc. Je krijgt het Reglement van orde- en de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers.  Je wordt geïnformeerd over rollen, bevoegdheden en instrumenten van de raad; Je maakt kennis met ambtenaren van de WODV en de raad van Wassenaar en Voorschoten.

Je volgt een debattraining. Je neemt deel aan informatie- en discussiebijeenkomsten, o.a. over de nieuwe Omgevingswet, Duurzaamheid, de Rekenkamer(commissie), Samenwerkingsverbanden, (de vele) gemeenschappelijke regelingen en hoe hierop te sturen als Raad; Burgerinitiatief; Afvalverwijdering; belangrijke dossiers (b.v. Valkenburg), onderdelen uit:  de Gemeentefinanciën, het Sociaal Domein, de Fysieke Leefomgeving (Omgevingswet) en Bestuur en Middelen.  En –niet te vergeten- het jargon en de vele afkortingen………. door het bos de bomen vinden……..

In de tussentijd…. vinden coalitiebesprekingen met informateur en fractievoorzitters plaats, waarbij je wordt betrokken;  zijn de fractievergaderingen ingepland, is er veel contact met bestuur en leden en woon je  een Commissievergadering bij…

En dan……is het 2 juli 2018: de kandidaat Wethouders zijn bekend en is er een prachtig coalitieakkoord 2018-2022 “Wassenaar: Zelfstandig En Verantwoordelijk”  met VVD, CDA Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en D66.

En nu……. gaat het echte werk beginnen. Ik zal me, als D66 Commissielid Sociaal Domein  -samen met mijn collega D66 commissielid Debora Sutherland-  met plezier gaan inzetten voor het sociale domein en andere onderwerpen.

Tot nu toe…..een leerzame en leuke tijd, wel meer “tijd” dan ik me had voorgesteld, maar wetend dat er nog veel te doen valt…… triggert me dat weer…..

 Maar eerst…………een welverdiend reces voor onze gehele fractie en bestuur!!!

Annelies Heijl Commissielid D66 (Sociaal Domein)