Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 augustus 2018

Voor een schoon Wassenaars strand en Wassenaar

D66 loopt mee tijdens 12e etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Scheveningen naar Wassenaar.

Afgelopen zondag hebben Debora Sutherland (commissielid D66 Wassenaar) en Rogier Krabbendam (voorzitter D66 Wassenaar) deelgenomen aan de Boskalis Beach Cleanup Tour. Van The Shore op Scheveningen liepen zij een etappe van ruim 10 km naar Strandpaviljoen Sport aan de Wassenaarse Slag. Zij werden daar mede verwelkomd door Lia de Ridder, onze nieuwe D66 wethouder met o.a. duurzaamheid in haar portefeuille.

Tijdens deze etappe – die gesponsord werd door de IFAW – werd er aandacht gevraagd voor onderwatergeluid en de effecten hiervan op het Noordzeeleven. De deelnemers werden daarom tot aan de Scheveningse Pier begeleid door een swingende brassband om op luide toon aandacht te vragen voor dit probleem.

Ook werden tijdens de hele etappe de gevonden ballonresten apart gehouden om aan te kunnen tonen hoeveel van de ballonnen die opgelaten worden op het strand en in de zee terecht komen. De totale opbrengst van de schoonmaakactie was 452 kilo troep en 308 ballonstukjes. Wat opviel was hoe schoon het strand tussen Scheveningen en Wassenaar is, maar dus ook dat het probleem zich vooral concentreert daar waar badgasten het strand bevolken. Het afval komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Naast het goede doel en de prachtige wandeling was deelname voor Debora en Rogier ook belangrijk om aandacht te vragen voor zwerfafval in het algemeen, want niet alleen op het strand maar ook in de rest van Wassenaar is dit een groot probleem. D66 Wassenaar wil de komende raadsperiode vol inzetten op het bestrijden van zwerfafval door beter samen te werken met Nederland Schoon en extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval door het aanvragen van de zwerfafvalvergoeding die beschikbaar is voor gemeenten. Ook zou Wassenaar onderdeel moeten worden van de Statiegeldalliantie. De partners van de Statiegeldalliantie willen: een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, stranden en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes; een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.
En daarnaast kunt u ook zelf iets doen door af en toe in uw eigen buurt zwerfafval op te ruimen en melding te maken bij de gemeente. En mocht u bij de gemeente nu nog geen gehoor vinden, dan nodigt D66 Wassenaar u van harte uit om contact op te nemen met onze fractie: fractie@d66wassenaar.nl

(Dit bericht is verschenen in De Wassenaarse Krant op 15 augustus 2018)