Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 september 2018

De Wassenaarse Krant stelt wethouders voor: hier Lia!

Even voorstellen: wethouder Lia de Ridder (D66)

Het zomerreces is teneinde en het nieuwe politieke jaar gaat beginnen. Een belangrijk jaar voor Wassenaar omdat deze periode duidelijk wordt of Wassenaar als zelfstandige gemeente voort kan gaan en of de vacante functie van burgemeester van Wassenaar door de Commissaris van de Koning wordt opengesteld. Belangrijk in deze is een stabiel gemeentebestuurbestuur. De 5 wethouders spelen daarbij een belangrijke rol en de komende weken worden ze nader geïntroduceerd. Deze week, namens D66, een wethouder met veel bestuurlijke ervaring en een indrukwekkend curriculum vitae: Lia de Ridder (53).

Door Jan Pieter Becker (Redacteur van de Wassenaarse Krant )

“Ik ben economisch geograaf, opgegroeid in Noordwijk, gehuwd, 2 kinderen die inmiddels het huis uit zijn en thans woonachtig in Voorburg. Als geograaf heb ik lang gezocht waar ik mijn hart het meest had liggen, heb ontwikkelingswerk gedaan, onderzoek, advies, etc. Toen ik eenmaal wethouder was in Oegstgeest, toen wist ik, dit is het. Door mijn ontwikkelingswerk heb ik kennis van duurzaamheid, doordat ik voor de klas heb gestaan heb ik leren communiceren, door mijn onderzoekswerk heb ik geleerd me te focussen op wie doet wat, waar en wanneer. Eigenlijk de ideale voorbereiding voor een politiek bestuurder“.

“In Oegsteest stopte de toenmalige gemeenteraadsfractie van Progressief Oegstgeest (D66, PvdA en GroenLinks) en mij werd gevraagd een nieuwe fractie op te tuigen. Dat is gelukt, we werden in 2006 zelfs de grootste partij. Politieke ervaring had ik al opgedaan vanaf 1999, als Statenlid in Groningen. Ik ben wethouder geweest in Oegstgeest en daarna in Blaricum, Bussum en Leidschendam-Voorburg. Korte periodes mede door herindelingsperikelen. Politiek gezien heb ik in Wassenaar de eerste maanden nog weinig meegemaakt, mede door het zomerreces. Ik heb één politiek debat meegemaakt, het ging er stevig aan toe, maar wel op de inhoud, echt veelbelovend voor de toekomst. De eerste maanden heb ik me vooral beziggehouden met kennismakingsgesprekken en mensen ontmoeten”.

“Ik ben wethouder van volkshuisvesting, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), onderwijs, kunst en cultuur, duurzaamheid en burgerparticipatie. Op alle terreinen is veel te doen. Zo moet er een besluit komen over de toekomst van de Warenar en er moet een integraal huisvestingsplan komen. Bij duurzaamheid moeten plannen tot uitvoer komen en bij kunst en cultuur is maar heel weinig budget. Er komt een inventarisatie van de aanwezige kunst en de vraag is wat we daarmee gaan doen”.

“De WMO gaat over hoe mensen ondanks beperkingen maximaal kunnen meedoen in de samenleving. Dit College wil veel aandacht besteden aan preventie, dus mensen zolang mogelijk fit en gezond houden. Sociale activiteiten zijn in dat kader heel belangrijk. Daar blijf je gezond bij. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meldt dat de kloof tussen rijk en arm in dat opzicht groter wordt. Rijken worden gelukkiger, gezonder en daardoor ouder. Wassenaar heeft de potentie om te zorgen dat ook mensen met een kleinere portemonnee gelukkig oud kunnen worden, bijvoorbeeld door de mooie activiteiten en gratis optredens die georganiseerd worden. Ook het grote aantal mensen dat zich als vrijwilliger inzet draagt daar aan bij. Het SCP meldt ook een toenemende behoefte aan vertrouwen in de overheid. Dat raakt mijn motivatie. Gelukkig kan ik daar via burgerparticipatie aan bijdragen. Mensen betrekken bij gemeentelijke keuzes en als overheid initiatiatieven van inwoners ondersteunen en stimuleren. Samenwerken”.

Dit artikel is de eerste van een reeks en gepubliceerd in de eerste week van september 2018 in De Wassenaarse Krant