Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 oktober 2018

D66: goed voor Duurzaamheid!

Als vandaag deze krant bij u in de bus valt is het tien oktober: de Dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid is een  speerpunt van D66. D66 Wassenaar is de raadsverkiezingen ingegaan met als inzet van Wassenaar een klimaatneutrale gemeente te maken door minder en vooral duurzaam opgewekte energie te gebruiken. D66 vindt dat de gemeente daarbij een voorbeeldrol heeft door zonnepanelen te plaatsen op gemeentegebouwen, te beginnen met scholen. Ook gemeentelijke inkoop kan en moet duurzamer met oog voor de circulaire economie.  Het Klimaatprogramma Wassenaar 2016-2019 is ambitieus. Een van de ambities is om in 2040 CO2 neutraal te zijn.

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de reactie gestuurd naar de Tweede Kamer op het “Voorstel op hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord”. Met deze reactie geeft het kabinet richting aan gesprekken met verschillende sectoren uit de samenleving hierover. Het kabinet is van mening dat de kosten van de Klimaatopgave door de overgang naar een duurzamere samenleving voor iedereen ”behapbaar moet worden gemaakt”. Maar van het geld dat het kabinet investeert in het aardgasvrij maken van woonwijken, slimmer landgebruik en CO2 vermindering zal waarschijnlijk weinig richting Wassenaar komen. Met andere woorden: we zullen zelf aan de slag moeten!

Het is een enorme opgave voor Wassenaar om daadwerkelijk energieneutraal te worden, zo bleek uit de laatste informatiebrief van het college aan de raad van maart  2018. Het besparen van energie gaat onder meer traag, omdat Wassenaar weinig “standaard bouw’ kent en veel cultureel erfgoed waardoor veel maatwerk nodig is. Ook  de vertaling naar bijvoorbeeld concrete projecten met windmolens of velden met zonnepanelen is nog niet van de grond gekomen.

Het coalitieakkoord heeft als ondertitel: “Een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen”.
Naast de goede voorbeeldhouding van de gemeente zal zij ook en vooral via burgerparticipatietrajecten met ondernemers en inwoners op zoek moeten gaan naar werkbare oplossingen; de gemeente faciliteert hen hierbij het goede voorbeeld te volgen! Daarnaast wil de gemeente innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen en de samenwerking zoeken met innoverende partners.

Het college zal daarom de komende periode veel energie moeten steken in verdere verduurzaming van Wassenaar. Het plan uit het coalitieakkoord om een duurzaamheidsnetwerk van ondernemers en inwoners  te organiseren helpt daarbij; een dergelijk netwerk bevordert het delen van elkaars vondsten en innovatieve ideeën. Al met al nog een grote klus te klaren! Maar laten we in Wassenaar vooral verder gaan op de ingeslagen weg om een duurzamer dorp voor iedereen te worden.

Debora Sutherland
Marion Gout-van Sinderen
D66 Fractie

Dit artikel is ook gepubliceerd in de Wassenaarse krant, op woensdag 10 oktober 2018

Thema

Goed wonen

D66 wil dit unieke karakter bewaren en Wassenaar een duurzame toekomst geven
op het gebied van wonen, werken en leven.

Lees meer