Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

D66: in gesprek met u!

Afgelopen zaterdag 20 oktober waren leden van D66 Wassenaar in de Langstraat aanwezig om in gesprek te gaan met de inwoners van Wassenaar. Op deze dag gingen in heel Nederland leden van D66 in gesprek met de inwoners van hun eigen gemeente.

D66 heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Wassenaar. Maar D66 hoort juist ook graag van mensen zelf wat zij belangrijk vinden in hun eigen buurt en wat zij willen en kunnen doen om hun omgeving nog beter te maken. Het goede nieuws eerst: veel inwoners van Wassenaar zijn erg tevreden over hun eigen omgeving en vinden Wassenaar een fijne gemeente om in te wonen. En de mooie nieuwe bestrating in de Langstraat waar we zaterdag stonden werd ook vaak genoemd, vooral ook fijn voor rolstoelgebruikers en ouderen die slecht ter been zijn.

En u had ook veel waardevolle ideeën en suggesties over zaken die beter kunnen en waar we iets mee kunnen. Er is bijvoorbeeld voor de jeugd vanaf 15 jaar erg te weinig te doen, het vmbo-onderwijs in Wassenaar zou uitgebreid moeten worden, Wassenaar zou meer moeten bouwen en vooral voor jongeren en starters en de doorstroom proberen te stimuleren, het openbaar vervoer moet beter met meer elektrisch vervoer en ruimte voor de fiets, een bus van het centrum naar het strand, en de problemen rond het Rozenplein worden liefst z.s.m. opgelost net als de (gedeeltelijke) ondertunneling van de A44/N44. Maak delen van het centrum autoluw en creëer meer ruimte voor terrassen en gezelligheid, Wassenaar mag wel wat levendiger, ook op zondag. Ook het gebrek aan zichtbare politie en boa’s werd vaak genoemd, waardoor mede het gevoel leeft dat er onvoldoende wordt gehandhaafd op fietsen in de Langstraat tijdens winkelopeningstijden en de sluitingstijden van horeca. And last but not least: bestuurders zouden verder moeten kijken dan vier jaar en burgers meer betrekken bij het formeren van een lange termijn visie.

Enkele suggesties en knelpunten als parkeeroverlast en achterstallig onderhoud geven we direct door aan de gemeentediensten die deze zaken oppakt. De fractie gaat kijken hoe sommige knelpunten in de raad besproken kunnen worden en versneld worden opgepakt.

We willen graag iedereen bedanken die we hebben gesproken voor hun waardevolle input. We zullen de komende tijd vaker in gesprek gaan met u. En mocht u een dringende kwestie hebben, dan kunt u altijd contact met de fractie opnemen via fractie@d66wassenaar.nl.

 

Dit artikel is ook gepubliceerd op Wassenaarders.nl en in de Wassenaarse Krant van 23 oktober 2018