Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 november 2018

D66: een zelfstandig Wassenaar in de regio!

Als u dit leest, kwam vandaag precies een week geleden de raad in een extra raadsvergadering bijeen om te debatteren over een belangrijk document. Het gaat hier om de onderbouwing van de positie van Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio.

Raad en college hebben in twee speciale werkbijeenkomsten gezamenlijk nagedacht over hoe de toekomst van een zelfstandig Wassenaar eruit zou moeten zien. Geen eenvoudige opgave.

U weet dat de discussie over een zelfstandig Wassenaar de inwoners al geruime tijd bezig houdt, maar ook dat alle politieke partijen in de raad – geen uitgezonderd – de jongstleden raadsverkiezingscampagne zijn ingegaan met allen hetzelfde doel voor ogen: een zelfstandig Wassenaar. Na de collegevorming en de start van het politieke jaar stond dit onderwerp dan ook boven aan de agenda.

Waar hebben we het nu precies over? De kwaliteit van het gemeentebestuur wordt afgemeten aan de hand van bepaalde criteria. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van het bestuur op het gebied van beleidsvorming en uitvoering daarvan: zeg maar het dagelijks runnen van de gemeente. Een andere belangrijke graadmeter is de tevredenheid van de inwoners. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de gemeente in de regio als betrouwbare partner opereert. Niet alleen in het grote verband van de Metrolpoolregio Rotterdam Den Haag – belangrijk voor Wassenaar in verband met verkeer en vervoer en het economisch vestigingsklimaat – maar zeker ook in de samenwerkingsverbanden met omliggende gemeente op het gebied van de sociale dienst, passend onderwijs, (jeugd)zorg, gezondheid, woningbouw en werkgelegenheid. En tot slot dat alles ingebed in een meerjarig sluitende begroting.

In de afgelopen jaren was er soms twijfel of Wassenaar aan al die criteria zou kunnen voldoen. Daarnaast bleek dat de inwoners er terecht op rekenden dat het gemeentebestuur – Raad en College – hun uiterste best zouden doen om een bestuurlijk weerbaar en toekomstbestendig Wassenaar op de kaart te zetten. Zoals D66 bij de behandeling aangaf, ziet zij daar absoluut mogelijkheden. Raad en college zullen door moeten gaan op de ingeslagen weg van samenwerking.

Uiteraard met oog voor ieders verantwoordelijkheid binnen het systeem van gescheiden rollen en taken: de richtinggevende en controlerende raad enerzijds en het uitvoerend bestuur van het college anderzijds.

Ook verdient de relatie met Voorschoten in het kader van het gezamenlijk ambtenarenapparaat een hoge plek op de agenda. Nu beide gemeenten hun posities meer en meer duidelijk maken zal uitdrukkelijk naar die ambtelijke samenwerking moeten worden gekeken en hoe daar in de veranderende praktijk verder verstandig en respectvol mee om te gaan.

D66 fractie

Dit artikel in tevens gepubliceerd in De Wassenaarse krant en op Wassenaarder.nl in week 46 2018.