Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

D66 Zuid-Holland: Energie voor de toekomst

  • Schone economie, energie en mobiliteit
  • Gezonde leefomgeving
  • Grensverleggend bestuur

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten Verkiezingen. Voor D66 in Wassenaar zijn dit belangrijke verkiezingen, want Wassenaar en de provincie hebben elkaar nodig. Wassenaar is een groene long waar mensen graag wonen en recreëren, in een drukbevolkte regio. De provincie kan – wanneer D66 genoeg stemmen krijgt – bijdragen aan natuurbehoud en natuurontwikkeling, schone en innovatieve mobiliteit, een circulaire economie en het behoud en toegankelijk maken van cultureel erfgoed in Wassenaar.

D66 streeft naar 100% duurzame energie in 2050;  in Wassenaar is D66 vanuit de coalitie en met een wethouder duurzaamheid volop aan de slag met dit doel. Dit gaat niet zonder een goed provinciebestuur dat de gemeente daarbij ondersteunt en gemeenten, burgers, ondernemers, waterschappen, natuurorganisaties en het Rijk met elkaar verbindt. Een sterk D66 in de Provinciale Staten is bovendien van belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer en het realiseren van de doelstellingen van D66 op landelijk niveau. Stemmen voor D66 Zuid-Holland is daarom belangrijk!

Heb jij ook energie voor de toekomst en wil je deze boodschap voor D66 uitdragen? Vanaf begin februari gaat de lokale campagne voor D66 Zuid-Holland van start. Meld je bij Willemien Free (secretaris@d66wassenaar.nl of 06-16989612), zodat we met een gevuld campagneteam aan de slag gaan.

Deirdre Schuitemaker en Rogier Krabbendam
Campagnecoördinatoren PS2019