Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

D66 Zuid-Holland: Ontwikkeling en behoud van natuur rond Wassenaar

Op 20 maart aanstaande zijn de Provinciale Statenverkiezingen. D66 Wassenaar heeft zich in de gemeenteraad sedert de motie van de “1500 meter Groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk” van voorjaar 2015 in de raad steeds ingezet voor een goede uitvoering van die groene buffer.

Sinds de raadscommissie van 4 februari jl. is over de breedte van de Groene Zone tussen de bebouwing van Wassenaar en de te realiseren nieuwbouw op de locatie Valkenburg in de Wassenaarse politiek veel te doen geweest. Als u dit leest heeft de gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra in de raadscommissie Bestuur en Middelen gisteravond een toelichting gegeven op de totstandkoming van de afspraken voor Wassenaar met de drie andere partijen, de Provincie, het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van de grond) en de buurgemeente Katwijk.

D66 Wassenaar blijft primair inzetten op een zo groot mogelijk Groene Zone en bouwen op de locatie Valkenburg van Noord naar Zuid. Ook wil D66 uitleg waarom het zweefvliegen op voorhand onmogelijk wordt gemaakt. Tot slot maken we ons grote zorgen over de verkeersafwikkeling als gevolg van alle nieuwbouw. Wassenaar zit nu al potdicht in de spits door al het sluipverkeer en maakt zich grote zorgen over de toename van het sluipverkeer in de toekomst – ondanks de bouw van de Rijnlandroute.

Concentratie van woningen en bedrijven
De groengebieden rondom Wassenaar zijn de longen van onze provincie. Ze zijn belangrijk voor natuur, landbouw en recreatie. Ze houden ons gezond en gelukkig en maken ons dorp leefbaar. D66 Zuid-Holland plaatst daarom groen op één en beschermt ons groen.

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in het lagere en middensegment. Deze willen we bouwen binnen de bebouwde kom, waardoor doorstroming mogelijk wordt. We concentreren bedrijfspanden in bebouwd gebied en herontwikkeling bestaande locaties. Door dit ‘inbreiden’ wordt het groen rondom Wassenaar beschermd. Door concentratie van woningen is het bovendien eenvoudiger om duurzame OV- en fietsverbindingen aan te leggen. En de dorpskern blijft aantrekkelijk voor winkels.

Koester de kust
De kust van Wassenaar behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de kust extra bescherming nodig heeft. D66 Zuid-Holland zet vol in op het handhaven van het bouwverbod aan de kust, ook in Wassenaar.

Ook voor het meest groene verkiezingsprogramma stem je op 20 maart D66!

Stem D66 Zuid Holland. Met energie voor de toekomst krijgen we het samen voor elkaar.

Dit artikel is tevens gepubliceerd in De Wassenaarse Krant van 6 maart en op Wassenaarders.nl