Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 maart 2019

D66: Tijd voor duurzame oplossingen van verkeersknelpunten

Een van de kerntaken van de provincie Zuid-Holland, is het verbeteren van de mobiliteit. De irritatie over de 5 maanden durende afsluiting van de Storm van ’s-Gravesandeweg maakt pijnlijk duidelijk dat de problemen van Wassenaar verbonden zijn met de regio. De VVD-fractie heeft – gesteund door de voltallige coalitie – het college onder druk gezet om de uitvoering te versnellen. Dat kost € 95.000; geen gering bedrag! Daarmee wordt op de korte termijn de ergste ellende opgelost. Op aandringen van D66 gaat het college ook aan de slag met een visie voor de lange termijn; er is behoefte aan een duidelijke visie op de toekomstige verkeerssituatie in Wassenaar als onderdeel van de regio Bollenstreek, Leiden en Den Haag. Het college heeft toegezegd daaraan te gaan werken. Dat is winst!

D66 Wassenaar wil in samenwerking met de provincie, omliggende gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een duurzame verkeersstrategie bevorderen. Het wegennet van Wassenaar is niet berekend op het sluipverkeer dat zich dagelijks door ons dorp wurmt. Een oplossing daarvoor ligt ook buiten de bebouwde kom van Wassenaar. Onderdeel van de verkeersstrategie moeten ook andere vormen van mobiliteit zijn, zoals bijvoorbeeld een (snel)busnet, fietsvoorzieningen, innovatieve vormen van autogebruik en een lightrailverbinding.

Debatavond
Op maandag 18 maart organiseren de D66 afdelingen van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samen een discussie- en debatavond over schone mobiliteit in de regio. Sprekers zijn Alexandra van Huffelen, kandidaat D66 Eerste Kamer en tevens CEO GVB en voorzitter van de Fietsersbond. Zij gaat in debat met Jonathan Weegink, belangenbehartiger Noord- & Zuid-Holland bij de ANWB en Ton van Rijnberk, kandidaat voor de Provinciale Staten D66 Zuid-Holland. Daarnaast zijn vanuit de drie gemeenten de D66-raadsleden met mobiliteit in portefeuille onderdeel van een panel tijdens de discussieronde. Iedereen die mee wil praten over duurzame oplossingen voor regionale mobiliteitsvraagstukken is van harte uitgenodigd.

Verkiezingen
Op woensdag 20 maart is het dan tijd om te kiezen voor de Provinciale Staten en indirect de samenstelling van de Eerste Kamer, en de Waterschappen. D66 staat voor schone en innovatieve mobiliteit. Doordat D66 in alle bestuurslagen is vertegenwoordigd, kunnen D66’ers ervoor zorgen dat mobiliteitsproblemen over lokale grenzen, regionaal, landelijk en Europees opgelost kunnen worden. Zie: https://zuidholland.d66.nl

Stem D66. Met energie voor de toekomst krijgen we het samen voor elkaar.

U bent van harte welkom op de D66 debatavond over regionale mobiliteitsvraagstukken.
Tijdstip: maandag 18 maart, 20.30 uur – 22.30 uur. Plaats: Partycentrum Dekker’s Hoeve, Essepad 6 in Voorburg.

 

Dit artikel is ook geplaatst in De Wassenaarse krant van 13 maart, op Wassenaarders.nl en op Nieuws.wassenaar.nl