Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juli 2019

D66: een nieuwe periode breekt aan!

Met de installatie van de burgemeester staan we aan het begin van een nieuwe periode. Om die periode succesvol te laten zijn, pleit D66 ervoor om als raad afscheid te nemen van oude gewoontes en gedrag zoals het leveren van ongefundeerde kritiek. Dat draagt niet bij aan de nieuwe weg die we hebben ingeslagen als gemeentebestuur naar meer bestuurskracht en realisatiekracht.

 We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk voor Wassenaar met de feestelijke installatie van burgemeester Leendert de Lange. Zijn aantreden is een bevestiging van onze status als zelfstandige gemeente. Wij danken Frank Koen die vanaf januari 2017 waarnemend burgemeester is en die met veel inzet zijn functie heeft vervuld.

Het college en de raad moeten met onze nieuwe burgemeester snel uit de startblokken om keuzes te maken over de invulling van ons bestuurlijke profiel. D66 wil dat we een gemeente zijn die streeft naar excellente dienstverlening voor haar inwoners. Grote beleidsvraagstukken die in de regio moeten worden opgelost, moeten we in regionaal verband aansturen. Eind juni schreven we hierover al in deze krant.

Het is een misverstand dat, zoals Hart voor Wassenaar recent schreef, de raad buitenspel staat bij regionale samenwerking. Neem nu Avalex. Wij hebben als raad het initiatief genomen om met de raden van de zes gemeenten die bij Avalex zijn aangesloten in het najaar bij elkaar te komen om onze kennis te delen uit de vele rapporten die al zijn opgesteld over vuilophalen en vuilverwerking. Ook bespreken we dan welke organisatievorm het beste past, omdat we Avalex zo efficiënt mogelijk willen besturen. Daarnaast heeft D66 in de regio een ander initiatief gestart om de raden van de gemeenten die gezamenlijk jeugdzorg inkopen meer grip te laten krijgen op dat proces; met zulke stappen versterken we rol van de raad. Dat is slim opereren!

Bij de behandeling van de kadernota afgelopen week waren niet alle fracties aanwezig bij de stemmingen. De democratische besluitvorming moet in de raadszaal plaatsvinden; laten we de debatten en de dialoog optimaal benutten om de meningen aan te scherpen en zo weloverwogen beslissingen te nemen.

Lokale democratie werkt als we als raad zowel bij besluitvorming intern als extern in de regio onze verantwoordelijkheid nemen. Onze oproep is om nu met deze nieuwe start dat te doen en gezamenlijk verder te werken aan de verbetering van de bestuurskracht en realisatiekracht van Wassenaar. Dat doen we dan samen met college en ambtenaren en raad, oppositie en coalitie.

Wij heten burgemeester Leendert de Lange van harte welkom en wensen hem heel veel succes met leiding geven aan dat mooie proces!

Fractie D66

 

Dit artikel is gepubliceerd in De Wassenaarse krant van 17 juli 2019 en in diezelfde periode op Wassenaarders.nl en Wassenaar.nieuws.nl