Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 september 2019

D66: Huize Ivecke zorgt voor vliegende start van het politieke jaar! 

Na het reces lag een politiek zeer actueel onderwerp op tafel: Huize Ivecke. Richtinggevende besluiten van de raad zijn nu echt nodig: wat moet er gebeuren om een groots monument te behoeden voor verder verval en hoe ver is de gemeente bereid stappen te nemen tegen de eigenaar.   

Begin augustus nam een groep internationale activisten van No Border Camp onverwacht bezit van het terrein rond Ivecke. Door vanaf het eerste moment het probleem aan te pakken heeft de burgemeester deze dreigende kwestie voor de openbare orde op zeer adequate wijze opgelost. Door razendsnel in kaart te brengen hoe de vork in de steel zat – wie is waar wat van plan – en te blijven monitoren hebben zich dat weekend geen ongeregeldheden voorgedaan; ook de buurt is goed geïnformeerd geweest. Wat bleek: de actiegroep kwam in Wassenaar alleen maar “kamperen” om in Den Haag te demonstreren. Bij die demonstraties zijn uiteindelijk wel aanhoudingen verricht. In de commissie heeft de burgemeester gemeld in direct contact te staan met de krakers – die overigens ook op de publieke tribune het debat hebben gevolgd. Tot zover het incident.

De hoofdvraag blijft hoe het verval van Ivecke te keren. De eigenaar is daar als enige voor aanspreekbaar en het college gaat daar nu eindelijk echt mee aan de slag. Volgende week dinsdag zal in een besloten deel van de raad de aanpak van deze nu al jaren slepende vraag worden voorgelegd aan de raad. Bestuursdwang is nu de enige oplossing naar de mening van de D66-fractie, immers de eigenaar heeft eerdere aansporingen vanuit colleges naast zich neergelegd. Bestuursdwang betekent dat de eigenaar het gebouw herstelt; doet hij dat niet dan krijgt hij daar een fikse boete voor. Of anders knapt de gemeente het op en verhaalt de kosten op de eigenaar. Geen makkelijke wegen naar een oplossing, maar de D66-fractie wil dat niet uit de weg gaan.

Met de wet in de hand kan de eigenaar de krakers eruit zetten. Hier speelt de eigenaar dus ook een rol! Los daarvan is het goed dat de burgemeester heeft toegezegd uit te zoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om in te grijpen.

Hoe dan ook de gemeente is als eerste aan zet in deze belangrijke erfgoedzaak: de tijd van (weg)kijken en afwachten is voorbij!

Fractie D66.

 

Dit artikel is tevens geplaatst in de Wassenaarse krant op woensdag 11 september 2019.