Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

van de fractie: de gemeentebegroting……Wassenaarse realisatiekracht wordt verder verbeterd.

Vorige week was de begrotingsbehandeling. De begroting straalt “gepast optimisme en gezond realisme” uit. D66 heeft vóór de begroting gestemd. Op het onderwerp Wassenaarse realisatiekracht  gaan we nu snel stappen zetten. Of anders gezegd: wat moet er gebeuren om het bestuur van Wassenaar slagvaardiger te maken.

De fractie is blij met deze meerjarig structureel sluitende begroting. Dit betekent dat we als gemeente niet meer uitgeven dan er via het Rijk en belastingen binnenkomt: iets waar iedereen thuis met eigen financiën ook aan gehouden is. Al met al goed nieuws en daarvoor een compliment voor het college en de ambtenaren die eraan gewerkt hebben.

Maar er blijft te wensen over. De fractie heeft meegewerkt aan het maken van een wijziging van de begroting waardoor geld dat beschikbaar komt uit het structurele begrotingsoverschot aangewend gaat worden voor groen onderhoud. Een amendement dat raadsbreed is aangenomen!

Verder werkten we mee aan een serie moties die het college oproepen om op het gebied van bestuur, verkeer en cultuur voorliggende vragen voortvarend aan te pakken. Eén motie lichten we daar graag uit. Deze is door D66 ingediend met steun van de coalitie – en unaniem aangenomen – en gaat over de realisatiekracht van Wassenaar (zie hier de motie realisatiekracht).  Deze vraag gaat over hoe de beide gemeentebesturen van Wassenaar en Voorschoten hun gezamenlijk ambtelijk apparaat zo goed mogelijk organiseren. In het debat heeft de D66-fractievoorzitter Ritske Bloemendaal aangegeven dat het nu echt tijd is deze vraag op te pakken. En ja, de raad gaat in eerste instantie over die zgn. wat-vraag (anders: wat moet er gebeuren) en het college verder vooral over de invulling (zeg maar de hoe-vraag).

Met twee gemeenteraden en twee colleges en een overkoepelend bestuur uit die beide colleges is het wel allemaal heel ingewikkeld geworden in deze tijd van verandering. Verandering omdat beide gemeenten net een nieuwe vaste burgemeester hebben mogen verwelkomen. Daarnaast hebben beide gemeenten nagedacht over hun positie in de respectievelijke regio’s. Het zal u niet verbazen dat Wassenaar overwegend is georiënteerd op de Haagse regio en Voorschoten op de Leidse regio. Dat is makkelijk gezegd, maar wat betekent dat nu voor Wassenaar en Voorschoten en voor de werkorganisatie om zich zo te organiseren dat bestuurlijk en uitvoerend zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Het proces daarover is gestart; mooi nieuws, maar het gaat veel te langzaam. D66 blijft zich inzetten om de realisatiekracht van Wassenaar te vergroten; daar kunt u op rekenen!

D66 Fractie

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse Krant van 5 november 2019