Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 december 2019

van de voorzitter: Liberale hemelbestormers

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar wij kunnen er natuurlijk wel heel erg veel van leren. Mede daarom is het interessant om kennis te nemen van de geschiedenis van onze eigen partij en het sociaal-liberalisme dat wij in 1998 tot leidend beginsel verkozen.

Tijdens het afgelopen D66 congres in Breda presenteerde Coen Brummer de canon van het sociaal-liberalisme. In het voorwoord schrijft Jan Terlouw dat ‘in deze canon te lezen is hoe het sociaal-liberalisme, onder verschillende namen, heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de democratische rechtstaat waarin we het voorrecht hebben nu te mogen leven’. Op vele beslissende momenten hebben vooruitstrevende liberalen veranderingen voor elkaar gekregen, die we nu als gewoon en vanzelfsprekend ervaren. Van een verbod op kinderarbeid, recht op onderwijs, algemeen kiesrecht voor mannen én voor vrouwen, sociale wetgeving tot internationale samenwerking, allemaal het gevolg van een vooruitstrevende houding en hervormingsgezindheid.

Behoudzucht en het romantiseren van het verleden zijn over het algemeen geen karaktertrekjes van een sociaal-liberaal. Het bevragen van de macht wekt echter vaak irritatie en weerstand op. Sociaal-liberalen vinden het op hun beurt weer moeilijk te begrijpen waar de angst en weerstand vandaan komt tegen voorgestelde veranderingen waarvan zij het nut wel  inzien. De reflex is dan vaak ‘dan leg ik het toch nog een keer uit!’. Alleen werkt dit meestal niet. En juist daarom moeten we ons blijven mengen in het debat vanuit onze eigen idealen. De oproep van Coen Brummer en Daniël Boomsma om ‘de canon vooral te laten dienen ter inspiratie, als een bewijs van politieke scherpte, creativiteit en durf, die nodig waren om maatschappelijke verandering teweeg te brengen in naam van de vrijheid van zoveel mogelijk mensen’, is mij dan ook uit het hart gegrepen. Want zonder idealen is politiek zonder waarde, en dreigen we te vervallen tot technocraten die slechts nog pleiten voor efficiënt bestuur en verstandig beleid. En met zo’n houding kunnen we de strijd niet aangaan met de uitdagingen van deze tijd zoals klimaatverandering, vluchtelingenstromen en opkomend nationalisme en ressentiment, waar we nu voor staan als samenleving. Laat de liberale hemelbestormer in jezelf zien!

Onze fractie zet zich dagelijks met hart en ziel in voor Wassenaar namens onze afdeling en onze achterban. Vele uren per week besteden zij aan het raads- en commissiewerk. Na het afscheid van Debora Sutherland als commissielid vlak na de zomer zijn wij enorm blij dat Deirdre Schuitemaker op 17 december a.s. wordt geïnstalleerd als nieuw commissielid voor D66 Wassenaar. Graag wil ik Debora nogmaals hartelijk danken voor haar inzet, en Deirdre van harte welkom heten en heel veel succes wensen als commissielid en lid van onze fractie. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf nader introduceren. En wie Deirdre en de rest van de fractie, onze wethouder, het bestuur en andere afdelingsleden wil ontmoeten, kom dan naar onze Algemene Afdelingsvergadering en Nieuwjaarsborrel op 22 januari. Deze keer vragen we je  om een introducé mee te nemen, want (nog) niet al onze kiezers zijn lid.

Alvast een hele fijne decembermaand en feestdagen en hopelijk tot de Nieuwjaarsborrel!

Rogier Krabbendam
Voorzitter D66 Wassenaar