Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 januari 2020

De belofte van Deirdre Schuitemaker, raadscommissielid

Op 17 december was het dan zover, ik mocht voor de nieuwe burgemeester mijn belofte afleggen en werd daarmee formeel raadscommissielid voor D66 in de gemeente Wassenaar. Heel bijzonder, vooral ook omdat mijn drie zoons (8, 10 en 17) mee waren gekomen. We bleven na de installatie zitten luisteren naar de raad en hoorden onderwerpen passeren als het burgerinitiatief om  woningbouw te realiseren samen met de buurt- en sportvereniging in Kerkehout, het verzoek van de raad aan de wethouder duurzaamheid om bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie na te denken over de vraag hoe woningen zonder gasaansluiting gebouwd kunnen worden.

Op de terugweg naar huis verrasten de jongens mij met hun vragen: ‘’Is er eigenlijk ook een raad voor kinderen?” En: “Hoe kunnen wij zelf ideeën inbrengen bij de politiek?”. Op mijn vraag wat ze dan in zouden willen brengen kwam de jongste met het idee om meer te doen voor de bijen in Wassenaar (ze bleken over het nut van bijen gesproken te hebben op school) en de middelste stelde voor dat hij zelf de burgemeester zou worden omdat hij goed was in bemiddelen tussen mensen. De oudste was wat meer kritisch en mompelde iets als “wat kun je nou lokaal doen aan de echte problemen in deze wereld” – maar hij gaat dan ook internationale bestuurskunde studeren…

Kortom: de politiek kwam tot leven bij deze jongens. Alleen al door een avondje aan te sluiten en te luisteren. En ik kreeg volop ideeën: waarom zouden we de Dag van de Democratie in september niet samen met de scholen in Wassenaar gaan vormgeven? Misschien een mooi moment om dan een Kinderraad te lanceren. En inderdaad, waarom zetten we geen actie op om met alle inwoners samen te streven naar tuinen vol honingplanten? Dat draagt bij aan soortendiversiteit en uiteindelijk een meer duurzame wereld, maar ook aan het gevoel als gemeenschap samen dingen te kunnen bereiken. En ja, oudste zoon heeft gelijk: lokale politiek kan weliswaar een goed steentje bijdragen. Maar een gemeente als Wassenaar is onderdeel van een groter geheel en zal moeten samenwerken met de regio, de provincie en andere gemeenten om werkelijk wat te kunnen doen aan de autodrukte in ons dorp, om de CO2 uitstoot in 2050 (of nog eerder) naar nul terug te brengen, om de jeugdzorg goed te organiseren.

Mij heeft zo’n avondje met de jongens op pad de bevestiging gegeven waarom ik ervoor gekozen heb actief te worden bij D66 in Wassenaar: het is belangrijk dat mensen  gehoord worden, dat ze met hun ideeën bij kunnen dragen aan hun eigen omgeving. Ik zal mijn best gaan doen om mensen – ook jullie- te betrekken bij de politiek, ze eens uit te nodigen om mee te gaan naar de raad of naar een bijeenkomst van D66 in Wassenaar, naar ze toe gaan om ideeën op te halen en hun meningen te horen. Om samen te proberen om dingen voor elkaar te krijgen die er toe doen. Twee onderwerpen heb ik al gehoord: duurzaamheid en burgerparticipatie.

Ik nodig alle betrokken D66-ers en inwoners van Wassenaar uit om mij verder te inspireren. Ik ben er klaar voor!