Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

van de fractie: ook bronscheiding PMD na januari 2022

Afgelopen raadsvergadering is raadsbreed de motie aangenomen die Avalex opdracht geeft om bij de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker te eisen dat deze ook nascheiding aanbiedt. Dat is in het lopende contract tot januari 2022, nu niet het geval.

De D66 fractie heeft in de raadsvergadering aangegeven dat de optie voor nascheiding belangrijk is, ook als PMD nog apart wordt ingezameld. Dit standpunt leggen we uit. Helaas worden op dit moment regelmatig partijen PMD-afval afgekeurd omdat er teveel ander afval bij zit. Deze afgekeurde partijen worden dan in zijn geheel als restafval behandeld en verbrand. Dit betekent ten eerste dat er minder grondstoffen hergebruikt worden en ten tweede dat er meer CO2 uitgestoten wordt door onnodige verbranding. Daarnaast brengt Avalex het PMD-afval  naar een andere locatie dan het restafval, dus dat betekent ook nog eens extra kosten voor het transport en ook weer onnodige CO2-uitstoot.

In de motie staat nadrukkelijk nog geen keus hoe we straks omgaan  met de PMD inzameling. De D66 fractie is een groot voorstander van bronscheiding, wat inhoudt dat we ook na 2022 de bronscheiding van PMD willen voortzetten. Hierin verschilt ons standpunt van andere partijen die na 2022 PMD niet apart willen inzamelen. Het is noodzakelijk dat het college nu haast gaat maken met de toegezegde informatiecampagne waarmee vragen van inwoners over “wat in welke container thuishoort” beter beantwoorden worden. Want de hoeveelheid afgekeurde PMD-partijen moeten natuurlijk sterk verminderen, dat is slecht voor ons milieu en voor de portemonnee van elke inwoner van Wassenaar. Uit enquêtes is gebleken dat inwoners door bronscheiding van PMD al hun afval beter gaan scheiden, dus ook papier, glas, textiel en GFT.

Waarom vindt D66 dat Avalex ook nascheiding moet gaan aanbieden? Omdat wij de huidige situatie van afgekeurde PMD partijen onwenselijk vinden. Avalex  moet vanaf 2022 PMD partijen na eventuele afkeuring aan een nascheidingsinstallatie kunnen aanbieden. Zo zullen meer grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en zal er minder CO2 worden uitgestoten.

De D66 fractie ziet nascheiding vooral als aanvullend op bronscheiding, ook van PMD. Wij vertrouwen erop dat onze oproep aan het college om snel te starten met een duidelijke informatiecampagne wordt opgepakt. Wij spreken veel Wassenaarders die graag een bijdrage willen leveren aan een schoner milieu en die vragen om betere informatie om goed om te gaan met afval.  Wordt zeker vervolgd.

D66 fractie

 

Dit artikel is tevens gepubliceerd in de Wassenaarse Krant en op Wassenaarders.nl rond de 5e februari 2020.