Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 februari 2020

van de voorzitter: Deirdre helaas kortstondig commissielid

Als voorzitter bericht ik dat Deirdre Schuitemaker, maar net geïnstalleerd als commissielid namens onze afdeling in de gemeenteraadsvergadering van december, besloten heeft zich terug te trekken als commissielid. Uiteraard hebben de fractie en het bestuur hier met Deirdre uitgebreid over gesproken, want wij hadden haar natuurlijk graag aan boord gehouden, maar helaas bleek dit niet mogelijk.

Deirdre is lid van de Raad van Toezicht van de Kievietschool en tevens lid van de stuurgroep Bouwcommissie van de Kievietschool. Dit blijkt in de praktijk toch moeilijk te combineren met haar taak als commissielid van de raad.

Om te voorkomen dat zich in de toekomst mogelijk (de schijn van) belangenverstrengeling aandient, heeft Deirdre besloten zich terug te trekken als burgerraadslid en dus als lid van de raadscommissies Fysieke Leefomgeving en Bestuur en Middelen van de Raad van Wassenaar. Derhalve beëindigt zij per direct haar werkzaamheden als burgerraadslid voor D66. Zij heeft de burgemeester en de gemeenteraad hierover inmiddels geïnformeerd.

Fractie en bestuur vinden het ontzettend jammer dat haar commissielidmaatschap maar zo kort heeft mogen duren, zowel voor Deirdre zelf als voor onze fractie en afdeling. Maar we respecteren haar besluit ingegeven door de wens om zo transparant en integer mogelijk te kunnen functioneren en daarbij vanaf het begin elke schijn van belangenverstrengeling te willen vermijden.

Graag wil ik Deirdre namens de fractie en het bestuur bedanken voor het feit dat zij zich beschikbaar heeft gesteld als commissielid. Deirdre zal actief blijven binnen onze afdeling. Op welke manier weten we nog niet, maar daar zullen we de komende tijd met elkaar verder over praten.

Rogier Krabbendam
voorzitter afdeling D66 Wassenaar