Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 februari 2020

van de fractie: Woondossiers omzetten in daden!

Woningnood vraagt om bestuurders die doorpakken. Ook ons dorp heeft uitdrukkelijk behoefte aan middeldure huur. Een dergelijk wooninitiatief van en voor ouderen wacht op realisatie binnen de gemeente.  Aan onze noordgrens ruziën Rijksvastgoedbedrijf en Katwijk gewoon verder over meer woningen, zonder met de bouw te starten. Een ding hebben beide dossiers gemeen: laat bestuurders realisatiekracht tonen en nu zorgen voor een snelle eerste schop in de grond!

November vorig jaar heeft D66 met de coalitiegenoten een motie ingediend die het college opriep om 1 februari met een integrale aanpak te komen op langlopende woondossiers – O&O-gebouw, gemeentewerf, oude Den Deijlschool, Kerkehout – met als focus: waar komt welke woningbouw voor wie?

Voor D66 is de vraag: haalt het college de 25% sociale huur én waar gaat de zo broodnodige middeldure woonruimte voor zowel jong als oud komen? Het college laat weten dat 25% sociale huur ruim wordt gehaald. Voor het gemak telt het college een project mee aan de Van Rechterenstraat naar het lijkt, waarvan de planvorming nog moet beginnen. Op dat punt zal D66 dus kritisch de vinger aan de pols blijven houden of voor maart 2022 – als deze collegeperiode eindigt – de getallen kloppen en zo het doel is gehaald!

En dan de middeldure huur. Genoemd wordt het project “Twee Stokstaartjes”. Het is teleurstellend dat daar opnieuw nog geen voortgang wordt gemeld; hoe is dat nu toch mogelijk? Het gaat bij de gemeentewerf toch immers om gemeentegrond? D66 roept het college nogmaals op: zet regie op dit project in het middeldure segment voor ouderen en beweeg!

Valkenburg. Maart vorig jaar stemde de raad in met de bestuurlijke afspraken rond bebouwing, natuurbeheer en verkeer. Nu lijken die afspraken te worden opengebroken met 600 woningen extra. De Tweede Kamer en de Provincie zijn actief betrokken hierbij n.a.v. de stagnatie die hierdoor is ontstaan. De vertraging die nu weer is opgelopen – er wordt al 15 jaar gepraat sinds het vertrek van Defensie – is het gevolg van een verschil van inzicht over de financiële opbrengst van de grond voor de rijksoverheid. De D66 fractie is van opvatting dat het maatschappelijk belang hier boven het financieel belang gaat. Dat betekent start nu met bouw zoals afgesproken en wees vooral een betrouwbare overheid. Afspraak is afspraak! Eerbiedig de groene zone tussen Wassenaar en Katwijk als groene long van het groene hart naar zee door geen verdere druk op het milieu met extra CO2-uitstoot en nog meer verkeer!

D66 fractie

Dit artikel is tevens gepubliceerd in de Wassenaarse Krant en op Wassenaarders.nl rond de 18e februari 2020.