Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Van de fractie: eerste raad in coronatijd: doen wat kan..

Deze week is het voor het eerst dat de gemeenteraad weer bij elkaar komt sinds 16 maart – nadat alle bijeenkomsten in De Paauw waren geannuleerd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. D66 is bijzonder tevreden dat alle maatregelen die nodig zijn om in het 1,5 meter-tijdperk te kunnen vergaderen zijn getroffen door de burgemeester, samen met de griffie.

Het zal de eerste vergadering zijn voor onze nieuwe griffier, dhr. Jaap Kleinhesselink. We heten hem hartelijk welkom in ons midden en wensen hem de jaren die komen een goede tijd toe met de raad van Wassenaar. In de afgelopen twee maanden is er wel maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om bijgepraat te worden door collegeleden en ook te vergaderen via internetverbindingen, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als gewoon weer fysiek aanwezig zijn in De Paauw om met elkaar vergaderen. Een aantal belangrijke onderwerpen zoals de toekomst van de Paauw, het parkeerterrein bij museum Voorlinden, het Centrumplan, de N44 en de startnotitie cultuurbeleid zijn zo gedeeld met de raad en de inwoners. Daarnaast waren presentaties over sport en wonen.

De fractie staat op het standpunt dat we vooral gebruik moeten maken van de mogelijkheden om weer bij elkaar te komen, en tegelijkertijd uiteraard alle adviezen van het RIVM op te volgen. Doen wat kan! Voor het democratisch proces is het belangrijk dat wij als Raad weer in debat gaan met het college en ook met elkaar. Helaas is het nog niet mogelijk om ook de publieke tribune weer open te stellen, maar uiteraard zijn de raadsbijeenkomsten van 19 en 20 mei wel via de livestream te volgen.

Vooralsnog lijkt de vertraging te zijn meegevallen die is opgelopen en we zullen er alles aan doen om besluiten over grote dossiers niet te vertragen. Zo hopen wij dat er snel stappen kunnen worden gezet om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te kunnen maken. Ook zullen we uiteraard de gevolgen van corona die Wassenaar raken, bespreken met het college. Wat kan er gedaan worden voor onze ondernemers die hard getroffen zijn? Wat voor de Warenar en de bibliotheek? Maar ook: wat hebben we geleerd van al het thuiswerken? Welke mogelijkheden biedt ons dat voor de toekomst? Kortom, heel goed dat we elkaar weer zien en het debat weer van start gaat -want er is veel te bespreken en veel te doen!

D66 fractie

 

Dit bericht is geplaatst in de Wassenaarse Media in week 21 2020.