Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2020

Wassenaars Centrum wordt aangepakt

Vorige week besloot de raad tot het investeren in de openbare ruimte van het centrum. In dat besluit heeft D66 ook extra aandacht gevraagd voor de winkelleegstand en hoe hier in de plannen mee om te gaan. Er moest een stap gezet worden om het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Dat is gebeurd; nu verder kijken!

Dat er iets moest gebeuren om het Wassenaarse centrum aantrekkelijker te maken, was duidelijk. Zo liet ook de stemming in de raad zien, waarbij – naast de coalitie – GL en PvdA zich aansloten. Al jaren wordt er tussen de gemeente, de pandeigenaren, de lokale ondernemers en de betrokken buurtverenigingen gepraat over het hoe en wat van die opknapbeurt. In de vorige collegeperiode is daar door D66 een eerste aanzet toe gegeven. Nu ligt er een mooi ontwerp dat laat zien hoe Wassenaar levendig en gezellig blijft. Vooral nu de bouw in Leidschendam van het enorme winkelcentrum “The Mall of The Netherlands” zijn voltooiing nadert, is actie aan de orde!

In het plan is aandacht voor klimaat-adaptatie, groen en verduurzaming: zo komen er meer bomen en wordt gebruik gemaakt van duurzame bestrating. Bij het nemen van het besluit hebben wij erop aangedrongen om extra aandacht te besteden aan het probleem van de leegstand. Leegstand ontstaat door ander winkelgedrag van de consument via het internet met online winkelen. Helaas moeten we – hoe spijtig ook te concluderen – rekening houden met faillissementen door corona en dat zal leiden tot meer leegstand.

We hebben het college opgeroepen om samen met de winkeliers verder na te denken hoe de leegstand te bestrijden en daar een concreet actieplan voor op te stellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een grotere verscheidenheid in het aanbod. Maar ook door te bezien of transformatie naar meer wonen in het centrum een oplossingsrichting is. De landelijke Retail Agenda 2020 en ook ervaringen in de regio bieden daar prima aanknopingspunten voor. Conclusie mag zijn dat een mooi dorpscentrum bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat.

Daarnaast moeten we ook werken aan de bestrijding van de leegstand. D66 heeft er vertrouwen in dat door opknappen én leegstand bestrijden het gaat lukken om Wassenaar blijvend op de kaart te zetten en zo aantrekkelijk te laten zijn voor winkelend publiek; niet alleen uit het dorp, maar ook uit de regio. Een fijne plek om elkaar als Wassenaarders te ontmoeten.

D66 Fractie