Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

D66 wenst u goede feestdagen!

De laatste dagen van dit jaar zijn voor iedereen anders dan anders. We kijken terug op de uitbraak van een wereldwijde pandemie die ook in ons dorp alles wat vertrouwd was, totaal heeft veranderd. Alle families die dit jaar iemand verloren hebben als gevolg van het coronavirus hebben het nu daarom heel moeilijk. Wij leven met u mee. Gesloten winkels en restaurants vlak voor de kerstdagen is een deprimerende gewaarwording. We denken aan onze ondernemers die hier zakelijk onder te lijden hebben. Ook voor diegenen die hun baan hebben verloren is het een hele zware tijd.

De gemeenteraad heeft tot voorkort in de Paauw kunnen vergaderen, maar na de recente toespraak van de premier is de laatste raadsvergadering van jaar 2020 online gehouden en dat besluit steunden wij uiteraard van harte. Het was goed mogelijk om de verschillende standpunten te delen. Twee onderwerpen sprongen eruit: de beëindiging van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) en de najaarsnota 2020.

De WODV zal ontbonden worden op 31 december 2022; om dat zo te kunnen doen moest nu besloten worden. D66 vindt het van groot belang dat de dienstverlening aan onze inwoners geen schade oploopt door mogelijke scheidingsperikelen met Voorschoten en dat zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van de ambtenaren. Wassenaar moet zich een goede werkgever tonen. Wel heeft D66 samen met LW!, de VVD, DLW en het CDA een amendement ingediend om de financiën voor de reorganisatie slechts voor een deel beschikbaar te stellen, omdat wij als raad meegenomen willen worden door het college gedurende dit proces en niet op voorhand een “blanco cheque” wilden verlenen. Dit amendement is aangenomen.

De najaarsnota laat zien dat 2020 financieel waarschijnlijk afgesloten zal gaan worden met een fors tekort van 2 miljoen euro. Dat tekort wordt vooral veroorzaakt door meer onverwachte uitgaven in de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp. Weliswaar een landelijk probleem, maar toch! Wij hebben bij het college aangedrongen om met de raad in het nieuwe jaar eraan te werken de kosten in de hand te houden; zonder uiteraard in te leveren op het verlenen van die zorg die hard nodig is. Een goed voornemen van de raad en college gezamenlijk. Veel dingen gaan goed in Wassenaar, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daar zet de D66-fractie zich opnieuw in 2021 voor in.

Wij wensen u allen goede feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

Fractie D66

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse Media in week 51 van 2020