Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2021

Wassenaar stap dichterbij eigen organisatie

Wassenaar werkt aan een nieuwe ambtelijk organisatie. De samenwerking met Voorschoten wordt afgebouwd. Om een goede start te maken wordt in het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar de zgn. takendiscussie gevoerd tussen raad en college. De hamvraag is: welke taken doet Wassenaar bestuurlijk zelf, wat samen met andere gemeenten en welke uitvoering besteden we uit. Het antwoord daarop bepaalt de omvang van het nieuwe ambtelijk apparaat.

Dinsdag was in de raadscommissie Bestuur en Middelen de hoofdmoot van de vergadering gewijd aan de opbouw van de nieuwe ambtelijke organisatie. In december besloten Voorschoten en Wassenaar hun nauwe ambtelijke samenwerking te beëindigen en gaan beide gemeenten elk hun eigen weg. Die weg is nog best lang. Raadslid Marion Gout van Sinderen van D66: “organisatorisch betekent die ontvlechting nogal wat: niet alleen moet een nieuwe organisatie worden opgezet, ook blijft “de winkel open tijdens de verbouwing”. Dat betekent dat de dienstverlening aan de inwoners op peil moet blijven. En natuurlijk moet er aandacht zijn voor de personele gevolgen”. Maar de hamvraag is nu: hoe gaan we zo snel als kan de beste organisatievorm kiezen die bij Wassenaar past en zo de inwoners maximaal bedienden als zelfstandig gemeente met een eigen ambtenarenapparaat.

Allereerst moet de raad vaststellen welke bestuurlijke en uitvoeringstaken we volledig aan onszelf houden als gemeente en welke taken we beter met andere gemeenten samen doen en als laatste – maar minstens zo belangrijk – welke taken gaan we uitbesteden. Gemeenten van de grootte van Wassenaar moeten die keuzes nu eenmaal maken. Alles “zelf doen” kan niet meer in een tijd waar de rijksoverheid steeds meer op het bord van de gemeente legt. Daarbij passen dan zgn. bestuursmodellen – of etiketten – als Netwerkgemeente, Uitvoeringsgemeente en Regiegemeente.

Tijdens de commissievergadering gaven de burgemeester van Haaksbergen en de gemeentesecretaris van Montferland een inkijk in hun opgebouwde ervaring in een respectievelijk netwerkgemeente en uitvoeringsgemeente. Beide gemeenten zijn vergelijkbaar met Wassenaar qua grootte en regionale positie.

Voor de D66 fractie is na gisteravond duidelijk: ga bij de invulling van het takenpakket vooral op zoek naar een balans in de taakverdeling die niet alleen het beste aansluit bij de eigen gemeente, maar die ook betaalbaar is en blijft. Immers uitbesteden is “niet gratis” en kosten kunnen onvoorspelbaar oplopen. Al met al een grote klus waar we als D66 fractie ons in de raad de komende maanden extra voor zullen inzetten!

Fractie D66