Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 4 maart 2021 heeft de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Wassenaar het deelnamebesluit goedgekeurd. We nemen als afdeling dus in 2022 weer deel aan de verkiezingen!

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 gaat in Wassenaar uiteraard weer voor een mooie uitslag! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Wassenaar  diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept-verkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen, een kandidatenlijst samenstellen en natuurlijk een campagne opzetten.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Deze informatie zal continue van updates voorzien worden. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld raadslid worden? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan vooral een bericht naar het bestuur voor meer informatie of al je vragen.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de Verkiezingscommissie (VC), Lijstadviescommissie (LAC) en de Wethoudersadviescommissie (WAC).

Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen.


Lijsttrekker en kandidaat-raadsleden

Tijdens de AAV van 4 maart 2021 is het profiel vastgesteld voor de lijstrekker en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Kandidaten kunnen zich kandideren vanaf woensdag 25 augustus 2021. De kandidaatstelling voor kandidaten sluit op maandag 27 september 2021 tot 10:00 uur. De e-voting vindt plaats van woensdag 3 november 2021 tot en met woensdag 10 november 2021 om 21:00 uur.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde profiel voor lijsttrekker en overige kandidaten.

Wil jij je kandidaat stellen? Klik dan op deze link


Verkiezingscommissie (VC)

De Verkiezingscommissie (VC) waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De VC is belast met de volgende taken:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Samenstelling
De commissie bestaat uit drie personen, te weten:

1. Hilde Zwiers (voorzitter)
2. Ad Zopfi (lid)
3. Wiebe Ruttenberg (lid namens het afdelingsbestuur)


Verkiezingsprogrammacommissie (VPC)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen schrijven we een concept-verkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) schrijft het concept-programma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met de inwoners van de gemeente Wassenaar. Leden die deel uit willen maken van de VPC zijn van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur. Tijdens een volgende AAV zal het bestuur de samenstelling van de VPC bekend maken.

De VPC haalt informatie op, selecteert en schrijft. De publicatie en presentatie van het concept-verkiezingsprogramma is naar verwachting september of oktober 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering worden voorgelegd ter besluitvorming.


Andere vragen?

Heb je vragen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons via secretaris@d66wassenaar.nl. We helpen graag en denken graag met je mee.