Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juni 2021

Van de Fractie: Wassenaar, Global Goals Gemeente

De gemeente Wassenaar is sinds 2019 Global Goals gemeente. Dat betekent dat de gemeente de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals door de Verenigde Naties in 2015 aangenomen, omarmt als uitgangspunt voor haar eigen handelen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen richten zich onder andere op vraagstukken als het uitbannen van armoede en honger, op het creëren van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en het beschermen van bodem, water en lucht. Deze doelen, ook wel Agenda 2030 genoemd, gelden voor alle landen in de wereld en zijn zo ook een inspirerend kader voor de gemeente en de gemeenschap van Wassenaar.

Maar wat betekent dit nu concreet wanneer je ze toepast in ons dorp? Laten we een actueel voorbeeld nemen: het op handen zijnde bouwbesluit voor de locatie Den Deijl. Indachtig de grote bouwopgave waar ons land zich voor gesteld ziet is het logisch dat hier woningen worden gerealiseerd. Vanuit de sociaal-economische doelen geredeneerd goed dat dat voor verschillende inkomensgroepen wordt gedaan. En vanuit ecologisch oogpunt mooi dat dit binnen de bebouwde kom gebeurt, zo hoeft er geen bestaand landelijk groen voor te worden opgeofferd.

Toch kan er ook in dit voorbeeld nog beter vanuit de duurzame doelen worden gedacht. Meer toekomstgericht. Zo wordt op dit project nog de oude parkeernorm toegepast. De Wassenaarse parkeernorm is minimaal 1,8 auto per woning. Dat zou je oud denken kunnen noemen. In de wereld van 2030 is autobezit niet meer vanzelfsprekend. Tegen die tijd maken we vrijelijk gebruik van alle vervoersmodaliteiten en stellen we met digitale hulpmiddelen onze meest efficiënte reis samen. Op de plek waar we nu al die -meestal stilstaande- auto’s plannen kan dan iets anders komen, of blijven: de speeltuin, het groen. Er worden een aantal oplaadpalen voor elektrische deel-auto’s geplaatst, we maken ruimte voor  elektrische deelscooters en deel(bak)fietsen. Zo hebben inwoners elke dag opnieuw de keuze uit deze verschillende vervoermiddelen. Inwoners uit de omliggende straten kunnen er mogelijk ook gebruik van maken. Zo komen SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 9 (innovatie en infrastructuur), SDG 15 (leven op land) en SDG 17 (partnerschap om de doelen te bereiken) in het vizier. Uiteraard levert dit ook minder drukte rondom het Rozenplein op.

Als het aan D66 ligt kijken we nog consequenter door de lens van de duurzame doelen, en geven we het predicaat Global Goals Gemeente echt inhoud. Het komende jaar moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. De Global Goals kunnen ons hierbij de richting wijzen naar het eerlijke, sociale en duurzame Wassenaar van de toekomst.

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse Media in week 23, juni 2021