Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juli 2021

Rogier Krabbendam ‘Samenwerken gaat beter als je elkaar kent’

Op dit moment geniet ik van een korte vakantie met mijn gezin in De Peel, maar daarna is het tijd voor een nadere kennismaking met Wassenaar. Ik ga als lijsttrekker namens D66 Wassenaar in gesprek met Wassenaarse organisaties en inwoners.

Tijdens de laatste raadsvergaderingen voor de politieke zomervakantie (het reces) heeft de gemeenteraad zich gebogen over belangrijke onderwerpen als de geplande woningbouw op Valkenburg, de wijze van inzameling en recycling van ons huisafval door Avalex, het gewijzigde beleid t.a.v. zonnepanelen en de motie van D66 m.b.t. de gevolgen van de plannen van Nationaal Park Hollandse Duinen voor Natura2000 gebied Meijendel. En afgelopen week werd ook een belangrijke stap gezet om de toekomst van de Warenar te kunnen borgen. Hele concrete zaken die direct invloed hebben op onze eigen woon- en leefomgeving en de voorzieningen in ons dorp, en waar de raadsleden en wethouders zich samen dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

In het boek ‘Dorpspolitiek’ uit 2018 kan men de volgende verstandige passage lezen over wat het betekent om in een dorp te wonen; ‘Om prettig in een dorp te kunnen wonen moet je samenwerken met je buren, met de leraren op school, met het bestuur van de sportvereniging, met gemeenteambtenaren en met politieagenten. Het dorpsleven is een zaak van geven en nemen.’ En zo is dat ook in de dorpspolitiek. Zonder goede samenwerking en begrip voor elkaars standpunten gaat het niet, ook als je het af en toe hartgrondig met elkaar oneens bent.
Samenwerken gaat beter als je elkaar kent. Het mooiste voorbeeld in Wassenaar is wat mij betreft Stichting Spelenderwijs. Zij organiseert elk jaar in de laatste week van de zomervakantie de Sport- en Speldagen voor Wassenaarse kinderen. Zo leren generaties Wassenaarse kinderen elkaar kennen door samen te spelen.

De komende tijd ga ik graag het gesprek aan over de toekomst van Wassenaar en zal ik namens D66 contact opnemen met een groot aantal organisaties en personen die zich inzetten binnen Wassenaar. Op dit moment werken we aan ons verkiezingsprogramma en visie voor de komende raadsperiode. Wij zijn heel benieuwd naar de plannen die organisaties en inwoners hebben met het dorp.

Wilt u ook graag met D66 Wassenaar in gesprek? Stuur dan een bericht naar: secretaris@d66wassenaar.nl Dan nemen wij snel contact met u op voor het maken van een afspraak.

Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar