Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 augustus 2021

‘IPCC rapport een wake-up call voor ons allemaal’

Afgelopen maandag presenteerde het VN-klimaatpanel IPCC een zorgwekkend rapport over de stand van zaken rond klimaatverandering. Een wake-up call voor ons allemaal. Klimaatverandering is niet meer iets van de toekomst. Steeds meer mensen realiseren zich dat dit ook over hen gaat. De invloed van de mens op klimaatverandering is overduidelijk. Klimaatverandering blijft vaak abstract, concreter wordt het al als we ons een aarde voorstellen waar het in 2100 maar liefst 5 graden warmer is en met een zeespiegelstijging van 3 meter. In het vorig jaar verschenen ‘Het water komt’ schetsen meerdere experts het scenario dat we grote delen van Nederland moeten opgeven.

De enige juiste vraag is nu, wat gaan we doen? Het IPCC schetst 5 scenario’s, waarvan er twee leiden tot minder dan 2 graden opwarming aan het eind van deze eeuw. Daarmee kunnen we het in 2015 in Parijs gestelde doel halen en de schade voor de toekomstige generaties beperken. Dit biedt hoop. Er valt nu dus nog iets te kiezen, maar alleen als we snel tot actie overgaan. We hebben tijdens de afgelopen coronacrisis gezien hoe snel we maatregelen kunnen nemen en binnen een jaar meerdere goed werkende vaccins ontwikkelen. Als de situatie ernstig genoeg is, zijn we bereid en in staat tot radicale verandering. De parallellen met de klimaatcrisis zijn vrij eenvoudig te ontdekken.

Dat lukt alleen door samenwerking, door te kijken voorbij onze vastgeroeste overtuigingen kijken en daarbij te durven om fouten te maken. Natuurlijk veranderen we de klimaatcrisis niet door alleen in Wassenaar in actie te komen, maar we kunnen zelf wel iets doen. Versneld onze huizen isoleren, duurzame energie opwekken, maatregelen nemen tegen hittestress en t.b.v. klimaatadaptatie, meer op de fiets en met het OV en duurzamer en minder consumeren.

En we kunnen onze stem laten horen. De politiek oproepen om in actie te komen en fundamentele keuzes te maken voor de verduurzaming van onze economie en samenleving. De opeenvolgende crises dwingen ons om op een andere manier te kijken naar wie we zijn. Want dit is zonder twijfel de meest fundamentele kwestie van onze tijd.

Op 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Welke opdracht geven wij mee aan onze politieke vertegenwoordigers? Kiezen we voor een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar voor de generaties na ons? Want echte verandering begint bij de politiek, ook in Wassenaar.

Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar