Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020 woensdag 28 oktober 2020
Begroting 2021 aangenomen

Begroting 2021 aangenomen

D66: begroting 2021 aangenomen! De Wassenaarse Begroting 2021 is met grote meerderheid aangenomen. In de debatten was aandacht voor Duurzaamheid, Jeugdzorg, Bouwen en Wonen en de mogelijke herinrichting van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum. Dinsdag 27 oktober 2020 debatteerde de raad over de financiële toekomst van Wassenaar 2021 en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 oktober 2020 woensdag 14 oktober 2020 woensdag 23 september 2020 woensdag 16 september 2020
Dag van de (Lokale) Democratie

Dag van de (Lokale) Democratie

Vorig jaar nam de gemeenteraad unaniem de D66 motie aan om in 2020 de Dag van de Democratie actief te organiseren en Wassenaarse scholen en verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Helaas was het dit jaar op 15 september niet mogelijk om d.m.v. publiek toegankelijke activiteiten invulling te geven aan deze belangrijke dag.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 september 2020
D66: aanpak N44… Fractievoorzitter Ritske Bloemendaal

D66: aanpak N44…

Het college van Wassenaar doet een voorstel om de verkeersproblemen op de N44 aan te pakken. Het kiest voor een gewaagd scenario waarbij de N44 wordt afgewaardeerd naar een tweebaansweg; aangevuld met Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Verkeerstechnisch heeft D66 nog veel vragen. Zo worden ondertunneling en verdiepte kruisingen niet meer genoemd. D66 wil eerst diepgaand…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 juli 2020
Fijne vakantie! afdeling Wassenaar D6 wenst u een fijne vakantie!

Fijne vakantie!

Vorige week vond de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De jaarrekening 2019 en de voorjaarsnota 2020 werden met ruime meerderheid aangenomen. D66 sprak wel de zorg uit over het voorziene tekort in de voorjaarsnota van 2020, al betreft het wel een momentopname. Eventuele extra ontvangsten voor bijvoorbeeld corona gerelateerde uitgaven kunnen dit beeld in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 juli 2020
Kadernota aangenomen!

Kadernota aangenomen!

De Raad geeft  verder richting aan uitwerking begroting. Voor D66 is het belangrijk dat er nu gewerkt wordt aan verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Dat is het resultaat van de door D66 ingediende motie. Daarnaast was de  D66-fractie ook  mede-indiener van motie over verbetering van de organisatie van de Jeugdzorg. Op…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juni 2020
Wassenaar krijgt na zeven jaar weer eigen beleidsstaf!

Wassenaar krijgt na zeven jaar weer eigen beleidsstaf!

Vorige week ontvingen de raden van Wassenaar en Voorschoten een informatiebrief waarin wordt uiteengezet hoe Wassenaar en Voorschoten de ambtelijke samenwerking gaan aanpassen. De kern van het voorstel voor Wassenaar is dat er meer beleidstaken binnen onze gemeente worden georganiseerd. De fractie van D66 pleit al jaren voor Wassenaarse ambtenaren die zich alleen bezighouden met…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 juni 2020 maandag 15 juni 2020
Financiën én duurzaamheid halverwege de raadsperiode

Financiën én duurzaamheid halverwege de raadsperiode

Vorige week debatteerde de raad over de jaarrekening 2019; stemming in juli. Belangrijke onderwerpen voor D66 zijn duurzaamheid en actuele ontwikkelingen in de werkorganisatie Duivenvoorde. Ook D66 steunde het amendement “Kerkehout”, waardoor geld beschikbaar komt voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenvoeging van Buurt- en Sportaccommodaties, mogelijk in relatie met woningbouw. De fractie…

Bekijk nieuwsbericht