Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juli 2019 dinsdag 9 juli 2019
D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

Het Integraal HuisvestingPlan (IHP) 2019 – 2034 voor de Wassenaarse scholen wordt volgende week behandeld in de raad. Het ambtelijk apparaat en college hebben, geadviseerd door de schoolleiders, hard gewerkt om het voor de zomer zover te brengen. De Wassenaarse onderwijswereld heeft wat geduld moeten oefenen, maar nu is het er dan. Gereed in het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 juni 2019 maandag 17 juni 2019

D66: versterking van de lokale democratie!

In het coalitieakkoord zijn de huidige coalitiepartners overeengekomen om flink in te zetten op burgerparticipatie en burgereigenaarschap. Voor de zomer wordt een eerste inhoudelijke behandeling van de nota burgerparticipatie verwacht in de raadscommissie bestuur en middelen, zoals de informatiebrief van 8 maart 2019 aan de raad toe heeft gezegd. Deze nota wordt straks zeer terecht…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 mei 2019 maandag 13 mei 2019 dinsdag 7 mei 2019

D66: Bouwen en Sociale Woningbouw Op verzoek van de fracties van D66 en de PvdA zijn in april de wethouders die bouwen en wonen in hun portefeuille hebben, bevraagd in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving (FL) over de stand van zaken rond de uitvoering van de Kaders woningbouwprogrammering Wassenaar. Dit gebeurde naar aanleiding…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 mei 2019
D66 organiseert bijeenkomst rond Schone Mobiliteit in de Regio

D66 organiseert bijeenkomst rond Schone Mobiliteit in de Regio

Alle geïnteresseerde inwoners van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de D66 Duivenvoorde Discussie- en Debat (DDDD) bijeenkomst op woensdag 15 mei 2019, waar ‘schone mobiliteit in de regio’ centraal zal staan. Ook in het licht van de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 april 2019 maandag 18 maart 2019
D66: Stem voor de toekomst

D66: Stem voor de toekomst

D66 heeft één doel: een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Vandaag, woensdag 20 maart,  zijn de Provinciale Staten Verkiezingen, en indirect de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Een sterke vertegenwoordiging van D66 is daar noodzakelijk. Vandaag is het uw kans om te stemmen op D66! Het oplossen van verkeersproblemen, het…

Bekijk nieuwsbericht