Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018
D66: Wassenaar, schoon en duurzaam; aan de orde in Begrotingsraad!

D66: Wassenaar, schoon en duurzaam; aan de orde in Begrotingsraad!

De D66-motie “statiegeldalliantie” is 18 september jl. raadsbreed aangenomen. Het college heeft Wassenaar nu aangesloten bij de Statiegeldalliantie, gericht om overheid en samenleving te laten werken aan een schonere leefomgeving: ga bewuster om met zwerfafval van plasticdrinkflesjes en drinkblikjes. Maar ook huisafval Plastic-, Metaal- en Drinkpakkenafval (PMD) vraagt onze aandacht. Die PMD-bakken…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 oktober 2018
D66: in gesprek met u!

D66: in gesprek met u!

Afgelopen zaterdag 20 oktober waren leden van D66 Wassenaar in de Langstraat aanwezig om in gesprek te gaan met de inwoners van Wassenaar. Op deze dag gingen in heel Nederland leden van D66 in gesprek met de inwoners van hun eigen gemeente. D66 heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 oktober 2018
D66: Iedereen doet mee!

D66: Iedereen doet mee!

Donderdag 12- oktober, op de Nationale Coming Out Dag, wapperde op het gemeentekantoor de regenboogvlag. Een mooi symbool waarmee wij aandacht vragen voor onze LHBTI inwoners. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. In ons coalitieprogramma staat dat Wassenaar de rijkssubsidie aanvraagt om als “regenbooggemeente” meer activiteiten te kunnen organiseren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 oktober 2018
D66: goed voor Duurzaamheid!

D66: goed voor Duurzaamheid!

Als vandaag deze krant bij u in de bus valt is het tien oktober: de Dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid is een  speerpunt van D66. D66 Wassenaar is de raadsverkiezingen ingegaan met als inzet van Wassenaar een klimaatneutrale gemeente te maken door minder en vooral duurzaam opgewekte energie te gebruiken. D66 vindt dat de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 september 2018 dinsdag 18 september 2018
D66: Lokale Democratie

D66: Lokale Democratie

In het voorjaar presenteerde de Rekenkamercommissie in het Louwman Museum een rapport met de titel “de burger neemt het initiatief”. Als net gekozen raadslid heb ik met veel interesse geluisterd naar inwoners van Wassenaar die zelf burgerinitiatieven hebben genomen. De ervaringen van hoe succesvol deze projecten zijn verlopen, liepen nogal uiteen;…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 september 2018 vrijdag 31 augustus 2018
D66: aandacht voor LHBTI-beleid

D66: aandacht voor LHBTI-beleid

Voor het zomerreces werd het coalitieakkoord (2018-2022) van de vier coalitiepartijen (VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66) gepresenteerd. Dit coalitieakkoord werd vervolgens door de Vereniging van Vrienden van Wassenaar als zeer positief beoordeeld in deze krant. Wel waren er nog wat vragen: bijvoorbeeld voor wie is de LHBTI-voorlichting? LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 augustus 2018 woensdag 15 augustus 2018 woensdag 11 juli 2018