Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 december 2019 maandag 25 november 2019 maandag 4 november 2019
van de fractie: de gemeentebegroting……Wassenaarse realisatiekracht wordt verder verbeterd.

van de fractie: de gemeentebegroting……Wassenaarse realisatiekracht wordt verder verbeterd.

Vorige week was de begrotingsbehandeling. De begroting straalt “gepast optimisme en gezond realisme” uit. D66 heeft vóór de begroting gestemd. Op het onderwerp Wassenaarse realisatiekracht  gaan we nu snel stappen zetten. Of anders gezegd: wat moet er gebeuren om het bestuur van Wassenaar slagvaardiger te maken. De fractie is blij met deze…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 oktober 2019 vrijdag 11 oktober 2019

van de fractie: Raadsconferentie over Avalex

Vrijdag werd op de Paauw een raadsconferentie gehouden  voor de zes Avalex-gemeenten. De raden staan voor twee vragen: welk afvalbeleid heeft onze voorkeur en welke bestuursvorm past daar het beste bij? Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het afvalbeleid een belangrijk thema. In de verkiezingsprogramma’s waren twee verschillende opvattingen te onderscheiden: Het Nieuwe Inzamelen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 oktober 2019

D66 DDDDiscussieert over klimaatbeleid

Nu het landelijk klimaatakkoord er ligt, komt de fase waarin het ècht spannend wordt: uiterlijk in 2021 moet iedere gemeente voor elke wijk aangeven welke keuzes er gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst. De komende maanden wordt besloten hoe de energietransitie in onze buurten en in onze huizen er uit gaat zien. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 september 2019

van de fractie: Huize Ivecke en de krakers…

De eerste vergadering van de raad na het reces met onze nieuwe voorzitter burgemeester Leendert de Lange had een besloten deel waarin over het dossier huize Ivecke werd gesproken en uiteraard kan daar niets over worden gedeeld. Maar voorafgaand aan het besloten gedeelte stond een motie op de agenda met als titel “Motie ontruiming Ivecke”…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 september 2019 maandag 15 juli 2019

D66: een nieuwe periode breekt aan!

Met de installatie van de burgemeester staan we aan het begin van een nieuwe periode. Om die periode succesvol te laten zijn, pleit D66 ervoor om als raad afscheid te nemen van oude gewoontes en gedrag zoals het leveren van ongefundeerde kritiek. Dat draagt niet bij aan de nieuwe weg die we hebben ingeslagen als…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 juli 2019
D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

Het Integraal HuisvestingPlan (IHP) 2019 – 2034 voor de Wassenaarse scholen wordt volgende week behandeld in de raad. Het ambtelijk apparaat en college hebben, geadviseerd door de schoolleiders, hard gewerkt om het voor de zomer zover te brengen. De Wassenaarse onderwijswereld heeft wat geduld moeten oefenen, maar nu is het er dan. Gereed in het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 juni 2019 maandag 17 juni 2019

D66: versterking van de lokale democratie!

In het coalitieakkoord zijn de huidige coalitiepartners overeengekomen om flink in te zetten op burgerparticipatie en burgereigenaarschap. Voor de zomer wordt een eerste inhoudelijke behandeling van de nota burgerparticipatie verwacht in de raadscommissie bestuur en middelen, zoals de informatiebrief van 8 maart 2019 aan de raad toe heeft gezegd. Deze nota wordt straks zeer terecht…

Bekijk nieuwsbericht